Vertikal - sv.LinkFang.org

Vertikal


Vertikal (från latin ve'rtex) (även lodrätt, stående) är den riktning, som anges av en genom en påhängd tyngd sträckt tråd. Synonymer är lodlinje och astronomisk normal. Den riktning, som är vinkelrät mot lodlinjen, kallas horisontell. Varje punkt på jordytan har sin särskilda vertikallinje (lodlinje, zenitallinje).

Vertikalplan kallas ett plan, som går genom en vertikallinje. För varje punkt på jordytan finnas alltså oändligt många vertikalplan. Både vertikallinje och vertikalplan är vinkelräta mot ytan av stillastående vatten ("horisontalplan"). Den vertikala riktningen bestäms inte ensamt av jordens attraktionskraft, utan av resultanten till denna och den av jordens rotation framkallade centrifugalkraften. Därav följer, att lodlinjen i princip är riktad rätt emot jordens medelpunkt endast då centrifugalkraften ligger i rät linje med attraktionskraften (vid ekvatorn) eller då centrifugalkraften är noll (vid polerna).

I verkligheten går emellertid lodlinjen i allmänhet inte exakt genom jordens (geometriska) medelpunkt på grund av att jordens inre inte är homogen, det vill säga massfördelningen är ojämn. Detta leder till en lodavvikelse, vars storlek varierar från ort till ort.

Källor


Se ävenKategorier: Geodesi | Astronomiska koordinatsystem
Information från: 13.11.2020 06:25:33 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.