Valkrets - sv.LinkFang.org

Valkrets
Valkrets är ett geografiskt avgränsat område som har ett bestämt antal mandat ("platser") i den församling som väljs.

I valsystem med enmansvalkretsar strävar man i allmänhet efter att valkretsarna skall vara lika stora, medan man i andra system istället bestämmer antalet mandat enligt hur många som bor i området. Antalet mandat som fördelas påverkar valets karaktär och man strävar i allmänhet också i det senare fallet att hålla valkretsarna någorlunda lika stora. Också utjämningsmandat används.

Innehåll

Finland


För riksdagsval är Finland indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. För presidentval och val till Europaparlamentet utgör hela landet en enda valkrets.

Riksdagsvalkretsar

Valkretsindelningen för riksdagsval utgår från landskapsindelningen,[1] tidigare länsindelningen.

Valkrets Antal mandat (2015)[1]
01 Helsingfors valkrets 22
02 Nylands valkrets 35
03 Egentliga Finlands valkrets 17
04 Satakunta valkrets 8
05 Landskapet Ålands valkrets 1
06 Tavastlands valkrets 14
07 Birkalands valkrets 19
08 Sydöstra Finlands valkrets 17
09 Savolax-Karelens valkrets 16
10 Vasa valkrets 16
11 Mellersta Finlands valkrets 10
12 Uleåborgs valkrets 18
13 Lapplands valkrets 7
Total 200

Kommunalvalkretsar

För val till kommunfullmäktige utgör alltid en kommun en valkrets.

Island


Se Islands valkretsar

Sverige


Olika regler gäller för valkretsindelningen ifall det är riksdags-, landstings- eller kommunalval. För val till Europaparlamentet utgör hela landet en enda valkrets.

Riksdagsvalkretsar

För riksdagsval fastslås valkretsindelningen av Vallagen. Valkretsarna sammanfaller med länen, med undantag för de tre största länen (Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län) som är indelade i flera valkretsar. Valkretsarna till Sveriges riksdag är 29 till antalet och är som följer:

Valkrets Antal mandat (2014)
Blekinge läns valkrets 5
Dalarnas läns valkrets 11
Gotlands läns valkrets 2
Gävleborgs läns valkrets 11
Göteborgs kommuns valkrets 17
Hallands läns valkrets 12
Jämtlands läns valkrets 4
Jönköpings läns valkrets 13
Kalmar läns valkrets 8
Kronobergs läns valkrets 6
Malmö kommuns valkrets 11
Norrbottens läns valkrets 8
Skåne läns norra och östra valkrets 13
Skåne läns södra valkrets 13
Skåne läns västra valkrets 11
Stockholms kommuns valkrets 32
Stockholms läns valkrets 39
Södermanlands läns valkrets 11
Uppsala läns valkrets 12
Värmlands läns valkrets 11
Västerbottens läns valkrets 10
Västernorrlands läns valkrets 10
Västmanlands läns valkrets 10
Västra Götalands läns norra valkrets 13
Västra Götalands läns södra valkrets 6
Västra Götalands läns västra valkrets 13
Västra Götalands läns östra valkrets 10
Örebro läns valkrets 12
Östergötlands läns valkrets 15
Total 349

Landstingsvalkretsar

Dessa överlåter Vallagen (6 §) åt resp. landstingsfullmäktige att besluta om, enligt följande:

En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. Den bör ha en sammanhängande gränslinje. En del av en kommun får användas för att bilda en valkrets tillsammans med en annan kommun, en del av en annan kommun eller delar av andra kommuner, om valkretsen annars inte kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. En kommun får också delas in i två eller flera valkretsar, om man på så sätt kan uppnå en lämpligare valkretsindelning.

Notera att det finns ingen regel som säkerställer att riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar sammanfaller i de län som har flera riksdagsvalkretsar (Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län). Så har också valkretsarna divergerat kraftigt - exempelvis har Skåne län fyra riksdagsvalkretsar men sex landstingsvalkretsar. Nordöstra delen av länet utgörs i bägge fall av en valkrets (Skånes norra och östra valkrets respektive Nordostkretsen, men flera kommuner längs gränsen ligger innanför riksdagsvalkretsen men utanför landstingsvalkretsen eller vice versa). [2][3][4]

Inför valet 2018 måste alla kommuner och landsting ta beslut om valkretsindelning, annars blir de automatisk en valkrets.[källa behövs]

Kommunalvalkretsar

För val till kommunfullmäktige i mindre kommuner utgör vanligtvis kommunen en valkrets, medan det i större kommuner och landsting finns möjlighet att ha flera valkretsar.

Enligt vallagen (4 kap 12 §) gäller följande regler: Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar av kommunfullmäktige. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.

Inför valet 2018 måste alla kommuner och landsting ta beslut om valkretsindelning, annars blir de automatisk en valkrets.[källa behövs]

Efter den senaste ändringen av vallagen som trädde i kraft 2015 men som inte kommer att tillämpas förrän de allmänna valen 2018 finns det nu en spärr på två procent för kommuner som utgör en enda valkrets och en spärr om 3 procent för kommuner indelade i flera valkretsar.[5]

Före 2015 gällde att kommuner med 24 000 personer eller fler måste delas in flera valkretsar. [6]

Se även


Referenser


  1. ^ [a b] ”Valkretsarna” . Arkiverad från originalet den 25 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150325120437/http://www.vaalit.fi/sv/index/omval/riksdagsval/valkretsarna.html. Läst 25 mars 2015. 
  2. ^ https://www.sydsvenskan.se/2017-06-20/miljopartiet-overkort-i-omrostning-om-valkretsar-till-nasta-ars-regionval
  3. ^ http://data.riksdagen.se/dokument/H2022000
  4. ^ https://www.sydsvenskan.se/2017-03-19/inget-stod-for-farre-politiker-i-region-skane
  5. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6421691
  6. ^ https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1875591

Externa länkar


Vallag (2005:837)

Kategorier: Valkretsar | Statsvetenskap
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Valkrets (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 11.06.2020 04:36:13 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.