Underart


Underart (förkortningar: ssp. och subsp, av latin subspecies) är inom den biologiska systematiken en rang under art. Det är normalt inte det samma som begreppet ras, men i vissa sammanhang används de båda begreppen synonymt.[1][2]

Innehåll

Botanik


Taxonomiskt är underart, inom botaniken, en rang under art, men en rang över varietet. Inom botaniken representerar begreppet underart en population som är åtskild geografiskt eller topografisk och som har flera unika karaktärer. Skillnaderna är dock mindre skarpa än mellan två arter och ofta förekommer övergångsformer mellan olika underarter. Avgränsningen mot understående rang varietet är oklar. Ofta finns olika uppfattningar om systematisk placering av växter, därför kan man hitta samma växt under olika ranger exempelvis i olika floror.

Underart förkortas vanligen subsp. eller ssp efter latinets subspecies. Förkortningen nsubsp. (av nothosubspecies, "ny underart"), markerar att underartens ursprung är en hybrid.[3][4]

Zoologi


Inom zoologin delas en art upp i underarter när arten innehåller separata evolutionära utvecklingslinjer. Det vill säga att olika populationer av samma art är åtskilda så att det uppkommer genetiska skillnader mellan populationerna, men där skillnaderna inte är större än att en hane och en hona från var sin underart fortfarande kan få fertil avkomma tillsammans. Åtskillnaden av populationerna är ofta av geografisk eller ekologisk karaktär som exempelvis ett hav eller en öken.

Den geografiska avgränsningen för underarter är oftast allopatrisk eller parapatrisk. Skillnader inom en art kan också vara klinal, vilket innebär att förändringen av arten över ett större område är gradvis och att den geografiska gränsen för underarterna därför är svårdefinierad.

Referenser


Noter

  1. ^ Vår fågelvärld 1/2007, sidan 15
  2. ^ Ej att förväxla med begreppet "synonym" för vetenskapliga namn.
  3. ^ Sveriges lantbruksuniversitet 2012-. Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD)
  4. ^ International Association for Plant Taxonomy 2012. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)

Källor


Kategorier: Systematik | Taxonomi
Information från: 13.11.2020 05:50:39 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.