Traditionella kinesiska tecken


Traditionella kinesiska tecken är en typ av skrivtecken för kinesisk skrift. De kinesiska tecknen standardiserades under den förste kinesiske kejsaren Qin Shi Huangdis regering 221–210 f. Kr. De har förblivit praktiskt taget oförändrade sedan dess. De var den officiella standardskriften i Kina, innan Folkrepubliken Kina1950-talet införde förenklade kinesiska tecken som ett led i arbetet att öka läskunnigheten i landet. Många förenklade tecken hade tidigare använts inofficiellt, främst inom olika former för kursiv skrift.

Benämningar


De traditionella kinesiska tecknen kallas ibland ”oförenklade tecken” (till skillnad från de ”förenklade tecknen”), ”fullformstecken”, ”komplexa tecken” (kinesiska: (traditionell) 繁體字, förenklat 繁体字, pinyin: fántǐzì) och ”ortodoxa, genuina tecken” (kinesiska: traditionell 正體字, förenklat 正体字, pinyin: zhèngtǐzì). På Taiwan är den officiella beteckningen 正體字 (pinyin: zhèngtǐzì), med betydelsen ’ortodoxa, korrekta tecken’, i motsats till varianttecken, bland vilka Folkrepublikens förenklade tecken anses ingå. Förespråkare för den traditionella skriften menar ofta att termen 繁體字 (fántǐzì, ’komplicerade tecken’) är missvisande, eftersom de traditionella tecknen är de ursprungliga och därför inte något som avsiktligt gjorts komplicerat, även om antalet streck som ingår i dem är större.

Användningsområden


De traditionella skrivtecknen användas fortfarande på Taiwan samt i Hongkong och Macao. Den används också av många kinesiska emigranter och av deras ättlingar utanför Kina.

Genom nationell lagstiftning i Singapore har de traditionella kinesiska tecknen där kommit att ersättas av de förenklade kinesiska tecken som nu används i Fastlandskina. Lagstiftningen är del av en omfattande språkkampanj som syftar till att införa mandarinkinesiska skrivet med förenklade kinesiska tecken och engelska som två av Singapores officiella språk. Den kinesiskättade befolkningen i Singapore talar ett flertal olika kinesiska dialekter.

I Japan användes de traditionella tecknen i stort sett oförändrade fram till slutet av andra världskriget, då många tidigare skrivstilsformer upphöjdes till standard. Förenklingen var dock långt ifrån lika långtgående som i Kina, varför japanska kanji än i dag har större likheter med skriften på Taiwan än på fastlandet.

Externa länkarKategorier: Kinesiska | Logografiska skriftspråk
Information från: 18.11.2020 11:02:12 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.