Totalitarism - sv.LinkFang.org

Totalitarism
Uppslagsordet ”totalitär” leder hit. För punkbandet, se Totalitär (musikgrupp).

Totalitarism är läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti.[1][2][3][4] Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt utan nödvändigtvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutande genom historien använt sig av någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området.

Begreppet användes ursprungligen av Mussolini[5][6][7] och den fascistiska[8] rörelsen senare kom beteckningen att användas på moderna ideologier som förespråkar en fullständig kontroll över befolkningen, på ett sätt som inte ansetts vara fallet med tidigare former av autokrati och despoti. Begreppet totalitarism används oftast om det fascistiska Italien,[5][7] Tyskland under nationalsocialismen[5][7] och i stort sett alla kommunistiska regimer från Lenin och framåt, även om begreppet inte har något stöd i ideologiska källor som t.ex. det Kommunistiska manifestet.[5][7]

Ett citat av Benito Mussolini beskriver kärnan i fascismen och lyder:

den enda friheten som kan vara en verklighet, Statens frihet och individens inom Staten. Därför är, för fascisten, allting i Staten och inget mänskligt eller andligt existerar, än mindre har ett värde, utanför staten. I denna bemärkelse är fascismen totalitär och den fascistiska staten, syntesen av alla värden, tolkar, utvecklar och ger styrka åt folkets hela liv... Utanför staten kan det varken finnas individer eller grupper (politiska partier, sammanslutningar, syndikat, klasser).[9]

Innehåll

Totalitär och auktoritär


Det finns flera drag som skiljer auktoritära och totalitära regimer åt. I de senare spelar ideologin en väsentlig roll, och strävar ofta över total kontroll över hela samhället i syfte att förändra dessa, medan auktoritära regimer utmärks av försök att bevara institutioner och eliter.[10] De kan använda sig av det förflutna i sin propaganda, till exempel nationella traditioner och gestalter, men är i grunden radikala, framtidsorienterade och utopiska och har inte mycket till övers för historisk kontinuitet, som traditionella auktoritära regimer tenderat att värdera. Man är också exklusiv och stämplar vissa grupper som statsfiender, till exempel judar, borgare och intellektuella.[11]. Det den auktoritära och den totalitära staten har gemensamt är att båda är diktaturstater.[12]

Partiet fungerar som den totalitära statens stöttepelare, medan det på sin höjd har en mer begränsad ställning inom auktoritära stater. Vidare är statens intrång i det ekonomiska livet, i form av en planekonomi, en väsentlig faktor i totalitarianismen men behöver inte spela någon viktig roll i auktoritära sammanhang. Detta är särskilt tydligt inom fascismens korporativa stat, som uppvisar en påfallande grad av statskontroll som går utöver det auktoritära.[11]

Totalitarismen har setts som ett speciellt 1900-talsfenomen på grund av de teknologiska förutsättningarna för att kontrollera och omplacera befolkningen inte fanns förrän då. Dessutom möjliggjorde masskommunikationen den mobilisering av massorna som ansetts vara ett av dess särdrag. Statlig propaganda genom etermedia var en ny möjlighet och den statliga utbildningen för alla gav kvalitativt nya möjligheter till indoktrinering.[11]

Standardverk av Carl Friedrich och Zbigniew Brzezinski identifierar sex starkt framträdande drag hos totalitära regimer:

I andra upplagan av sin bok kompletterar de med ett par drag:

Hannah Arendt har tillagt ett kännetecknande drag:

Totalitära stater


Den totalitära staten identifieras av att endast ett parti är tillåtet och detta parti ser sig självt som staten.[7] Ryssland eller Sovjetunionen som det kom att heta efter att Lenin blivit landets diktator 1917 utvecklades till en totalitär stat.[13][14][15][16][17] Italien som var en monarki under Mussolini samtidigt som det var totalitärt. Tyskland under det tredje riket är ett annat exempel på totalitär regim. Under tiden efter andra världskriget blev de totalitära ideologierna härskande inom länder som styrdes av regeringar betecknades som kommunistiska – det sovjetiskt dominerade östblocket, flera asiatiska länder med Kina, u-länder som Kuba, Etiopien, Benin och flera andra postkoloniala länder i Afrika). Styrelseskickat har även utmärkt flera u-länder som formulerat en egen ideologi, som till exempel Libyen och Zimbabwe. Francisco Francos diktatur i Spanien 1939-1975 vilade på en konservativ snarare än fascistisk ideologisk bas medan den chilenska diktaturen 1973-1990 under Augusto Pinochet var en blandning av politisk konservatism och nyliberal ekonomisk politik. Den ideologiska basen i dessa länder kan filosofiskt vara olika mycket genomarbetad. Oftast är det ett de facto status, där ett parti etablerar diktatur. Forskare är tveksamma om den spanska regimen, medan merparten av militärjuntor och bland annat den nuvarande regimen i Zimbabwe betraktas som auktoritär snarare än totalitär, just på grund av dess brist på en utpräglad ideologi och vilja att förverkliga den på alla nivåer i samhället.[källa behövs]

Det totalitära idealet har i praktiken varit svårt att realisera. Hitlers och Mussolinis strävanden kröntes aldrig av fullständig framgång, eftersom brokiga och tävlande grupper fortsatte att hävda sig (och som diktatorerna gjorde sitt bästa för att spela ut mot varandra). Dessutom fortsatte traditionella eliter att göra sig gällande, inte minst katolska kyrkan i Italien.[18] Dessa synpunkter torde gälla i än högre grad i de afrikanska staterna.

Se även


Referenser


 1. ^ Stora ordlistan: "Bergvalls ordlista" sidan 340.
 2. ^ Wessén Elias: "Våra ord, deras uttal och ursprung" sidan 473.
 3. ^ Prismas Nya Uppslagsbok, ISBN 91-518-2823-5, Otava Finland 1995, sidan 745
 4. ^ Lilla Focus, Lexikon i fickformat, Stockholm, sidan 895
 5. ^ [a b c d] Martin Alm (2008). ”Totalitarismen” . Faktaskrift - Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Forum för levande historia. sid. 104-106. ISBN 978-91-86261-00-9. http://www.levandehistoria.se/files/brott_faktaskrift_ny.pdf. Läst 5 december 2009  Arkiverad 11 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ Bonniers Lexikon: "Tjugonde bandet", 1997 sidan 23 uppslagsordet "Totalitarism"
 7. ^ [a b c d e] Vad varje svensk bör veta, Bonnier/Alba, Uppslagsordet "totalitära stater" sidan 104 avsnittet "världspolitik"
 8. ^ Nationalencyklopedin: "Artonde bandet", 1995. Uppslagsordet "Totalitarism" sidan 360, 361
 9. ^ Benito Mussolini: The Doctrine of Fascism
 10. ^ Henry J. Schmandt, A History of Political Philosophy
 11. ^ [a b c d] "Totalitarianism", International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, s. 15788-15791.
 12. ^ Prismas Nya Uppslagsbok, ISBN 91-518-2823-5, Otava Finland 1995, sidan 51 uppslagsordet "auktoritär stat" och sidan 745 uppslagsordet "totalitär stat"
 13. ^ Prismas Nya Uppslagsbok, ISBN 91-518-2823-5, Otava Finland 1995, uppslagsordet "Lenin" sidan 419.
 14. ^ *Bonniers krönika över 20:e århundradet. Bonnier fakta bokförlag AB s. 224 avsnittet "Bolsjevikerna upplöser duman"
 15. ^ Lilla Focus, Lexikon i fickformat, Stockholm, uppslagsordet "Lenin" sidan 507.
 16. ^ Thomson, David, Världshistoria 1914-1961 - Splittring inom socialismen s. 74, 75, 76 ff: "Med hjälp av dessa tre redskap för partiet, sovjeterna, hemliga polisen och Röda armén lyckades Lenin upprätta den första av den moderna världens totalitära enpartidiktaturer."
 17. ^ Dannert, Leif och Lendin Waldemar: "Historia". sidan 78 avsnittet "diktatur", sidan 101, 102 och 103 avsnittet"endast ett parti".
 18. ^ "Fascism", Encyclopædia Britannica.

Litteratur


Kategorier: Politiska åskådningar | Statsskick
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Totalitarism (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 12.06.2020 12:46:48 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.