Topocentriska koordinater - sv.LinkFang.org

Topocentriska koordinater


Ett topocentriskt koordinatsystem (från grekiska τόπος, tópos, "plats" och κεντρικός, kentrikós, "central") är ett astronomiskt koodinatsystem där observatören befinner sig i origo.[1][2][3] Origo befinner sig sålunda vanligtvis någonstans på jordytan, men även andra platser används inom rymdfart.[4] Användningen är i huvudsak inskränkt till angivande av position/riktning till närliggande objekt (som satelliter eller månen), där ett geocentriskt koordinatsystem (med origo i jordens medelpunkt) ger alltför stora avvikelser, eller till koordinatsystem som är bundna till den specifika platsens egenskaper, som system som använder horisontalplanet, väderstrecken och riktningen till zenit som referenser, vilket horisontella koordinatsystem gör. Med topocentrisk ort avses den position på himmelssfären som det ifrågavarande objektet intar sett från observatörens plats.[5]

Beteckningen används även inom geodesi/lantmäteri och avser där horisontella koordinatsystem.

Referenser


  1. ^ Eric W. Weisstein, Topocentric Coordinates på MathWorld.
  2. ^ Topocentric coordinates på Oxford Index.
  3. ^ Bodil Elisabeth Helt, Topocentrisk koordinatsystem i Den Store Danske, Gyldendal.
  4. ^ Navigation and Ancillary Information Facility, Juni 2019, An Overview of Reference Frames and Coordinate Systems in the SPICE Context , sid. 9.
  5. ^ Topocentrisk ort i Nationalencyklopedin.

Kategorier: Astronomiska koordinatsystem
Information från: 18.11.2020 03:47:10 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.