Timmerman


Denna artikel handlar om yrket; för skalbaggen se timmerman (skalbagge).

En timmerman är en hantverkare som utför grövre träarbeten, till exempel vid hus. Timmermän för byggnader och skepp använde olika typer av verktyg för de olika behoven i yrkesutövningen. Under skråväsendets tid fanns varierande avgränsningar mellan timmerman och snickare. Reglerna kunde exempelvis stadga att timmermannens huvudverktyg var bila medan snickarens var hyvel eller att timmermannen inte använde lim.

Ordet timmerman kan härledas till Zimbermann som var ett ord i högtyskan, sammansatt av Zimber med betydelsen trä (timmer) och man, det vill säga den som arbetade med trä.

Skeppstimmerman


En skeppstimmermans arbete består av att bygga och underhålla träfartyg på ett skeppsvarv. Skeppstimmermannens verktyg är i grunden stort desamma som en timmermans när det gäller yxor samt sågar. För skepp behövs olika verktyg för att driva den färdiga bordläggningen, däck med mera. Fartyg har haft en eller flera timmermän ombord vid sjöresor beroende på storlek av fartyg. Även senare efter segelfartygens tid har det funnits skeppstimmermän ombord för allmänt underhåll.

Se ävenKategorier: Hantverksyrken
Information från: 13.11.2020 08:36:00 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.