Tårkörtel - sv.LinkFang.org

Tårkörtel


Tårkörteln (lat.: glandula lacrimalis) är en exokrin körtel som hos människan finns ovanför ögat.

I tårkörteln produceras och utsöndras den största mängden av tårfilmens vattenlager. En stor mängd olika proteiner tillverkas och utsöndras från tårkörteln, som sedan fyller viktiga funktioner i tårvätskan. Exempel på dessa är lipokalin, lysozym och laktoferrin.

Tårkörteln består av tre huvudtyper av celler: acinarceller, myoepitelceller och duktceller. Acinarcellerna är den vanligast förekommande celltypen och även den celltyp där tårvätskan och dess proteiner tillverkas. Flera acinarceller bildar en ringformad struktur som kallas acinus. Acinarcellerna släpper ut vätska och proteiner genom den hålighet (kallad lumen) som bildas i mitten av dessa acinus. Acinarcellerna får signaler om att öka tårvätskeproduktionen framför allt från nervceller som släpper ut t.ex. acetylkolin, vasoaktiv intestinal peptid eller noradrenalin. Hormoner har också en roll i regleringen av tårkörtelns sekretion. Myoepitelcellerna ligger runt acinusstrukturerna, men dess roll är ännu oklar. Duktcellerna bildar gångar från lumen som till slut leder till ögats yta. Duktcellerna påverkar även tårvätskans sammansättning.

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom där tår- och salivkörtlar ofta drabbas, vilket leder till torra ögon och torr mun.

Kategorier: Körtlar | Ögat
Information från: 14.11.2020 04:32:58 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.