Statistiska centralbyrån - sv.LinkFang.org

Statistiska centralbyrån


Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB:s kontor i Örebro.
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunStockholm och Örebro
LänStockholm och Örebro
Organisationsnr202100-0837
GeneraldirektörJoakim Stymne
InstruktionSFS 2016:822 (lagen.nu )
Webbplatswww.scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik.[1]

SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Det innebär att SCB ska:

En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt samarbete. Bland annat har Sveriges medlemskap i EU inneburit att en stor del av Sveriges officiella statistik regleras av EU.

Statistiska centralbyrån inrättades 1858 och avlöste då Tabellkommissionen som centralt statligt organ. Svensk statlig statistikproduktion går tillbaka till 1749, då arbetet med Tabellverket påbörjades.

Innehåll

Statistiska centralbyråns undersökningar


Statistiska centralbyrån delar in undersökningar i tre olika kategorier; företagsundersökningar, individ- och hushållsundersökningar samt undersökningar för offentlig sektor. SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare. Det är därför viktigt för SCB att de utvalda personerna i undersökningarna medverkar då det är en avgörande faktor för statistikens kvalitet.[2] Uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade.

Statistiska centralbyråns författningssamling


Statistiska centralbyråns författningssamling är uppdelad på föreskrifter om

Historik


1686 års kyrkolag lade grunden för befolkningsstatistiken genom Kyrkobokföringen.

1749 genomfördes Sveriges första folkräkning genom Tabellverket – varefter en samling statistiska tabeller kunde produceras. Initiativtagare till detta var Pehr Wilhelm Wargentin. Sverige är, jämte Finland[4] (eftersom det då var svenskt), det enda land som har sammanhängande uppgifter om sin befolkning så långt tillbaka i tiden.

1756 bildades myndigheten Tabellkommissionen och fick till uppgift att ansvara för att Tabellverket fungerade.

1858 Statistiska beredningen och centralbyrån bildas.

1886 Statistiska beredningen ombildades till Statistiska tabellkommissionen, som verkade till 1948, då den formellt upplöstes.

1962 Centraliseringen påbörjas av den statliga statistiken till SCB.

1965 fick SCB en styrelse och ett Vetenskapligt råd.

1967 Delar av SCB:s verksamhet flyttade från Stockholm till Örebro. Den officiella invigningen av SCB i Örebro ägde rum 1969.

1994 Ansvaret för delar av den officiella statistiken överfördes till andra statliga myndigheter.

2002 För att stärka samordningen av den svenska officiella statistiken inrättades Rådet för den officiella statistiken vid SCB.

Verksamhet


Ämnesområden

Statistiska centralbyrån framställer statistik inom flera olika ämnesområden:

Tillgång till statistiken

Statistiska centralbyrån håller statistiken tillgänglig för allmänheten via SCB:s webbplats. På webbplatsen finns statistiken tillgänglig gratis via Statistikdatabasen, publikationer, artiklar, pressmeddelanden och digitaliserad historisk statistik.[27] Statistiska centralbyrån tar även fram statistik på uppdrag åt kunder. Statistiska centralbyrån arbetar med öppna data. Ett API finns tillgängligt för hela Statistikdatabasen.

Statistikservice

Statistikservice är en tjänst från SCB som bland annat kan hjälpa med att hitta rätt i Statistikdatabasen, tolka statistik eller ta fram indextal. Statistikservice kan nås via e-mail eller telefon.[28]

Chefer för Statistiska centralbyrån


Generaldirektörer

Biträdande generaldirektörer

 • Anna Heinstedt 2013–2014 (vikarierande)
 • Helen Stoye 2014–nutid

Överdirektörer

Se även


Referenser


 1. ^ 1 § förordningen (2007:762 ) med instruktion för Statistiska centralbyrån.
 2. ^ ”Lämna uppgifter” . Arkiverad från originalet den 14 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140314080504/http://www.scb.se/sv_/Lamna-uppgifter/. 
 3. ^ ”Statistiska centralbyråns författningssamling” . Arkiverad från originalet den 16 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150116201914/http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Verksamhet/Regelverk-och-policyer/Foreskrifter-och-allmanna-rad-fran-SCB/. Läst 27 februari 2014. 
 4. ^ Statistikcentralen i Finland.
 5. ^ ”Arbetsmarknad” . Arkiverad från originalet den 21 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140321024146/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/. 
 6. ^ ”Befolkning” . Arkiverad från originalet den 18 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140318094849/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/. 
 7. ^ ”Boende, byggande och bebyggelse” . Arkiverad från originalet den 5 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140305105214/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/. 
 8. ^ ”Demokrati” . http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/. 
 9. ^ ”Energi” . Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222201755/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/. 
 10. ^ ”Finansmarknad” . Arkiverad från originalet den 3 april 2014. https://web.archive.org/web/20140403151549/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/. 
 11. ^ ”Handel med varor och tjänster” . Arkiverad från originalet den 2 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140302202228/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/. 
 12. ^ ”Hushållens ekonomi” . Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131125014/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/. 
 13. ^ ”Hälso- och sjukvård” . Arkiverad från originalet den 6 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140306125550/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Halso--och-sjukvard/. 
 14. ^ ”Jord- och skogsbruk, fiske” . http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Jord-och-skogsbruk-fiske/. [död länk]
 15. ^ ”Kultur och fritid” . Arkiverad från originalet den 16 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140316031315/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Kultur-och-fritid/. 
 16. ^ ”Levnadsförhållanden” . Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131125037/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/. 
 17. ^ ”Miljö” . Arkiverad från originalet den 25 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140225232441/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/. 
 18. ^ ”Nationalräkenskaper” . Arkiverad från originalet den 29 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140329154809/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Nationalrakenskaper/. 
 19. ^ ”Näringsverksamhet” . Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131090140/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/. 
 20. ^ ”Offentlig ekonomi” . Arkiverad från originalet den 28 november 2016. https://web.archive.org/web/20161128140907/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi/. 
 21. ^ ”Priser och konsumtion” . Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131090146/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/. 
 22. ^ ”Rättsväsende” . Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131125452/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Rattsvasende/. 
 23. ^ ”Socialförsäkring m.m.” . http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Socialforsakring-m-m/. [död länk]
 24. ^ ”Socialtjänst m.m.” . http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Socialtjanst-m-m/. [död länk]
 25. ^ ”Transporter och kommunikationer” . Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131124907/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-kommunikationer/. 
 26. ^ ”Utbildning och forskning” . Arkiverad från originalet den 14 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140314085017/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/. 
 27. ^ ”Historisk statistik” . Arkiverad från originalet den 12 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170212014127/http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/. Läst 27 februari 2014. 
 28. ^ Statistikservice ”. Statistiska Centralbyrån. Arkiverad från originalet den 21 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170121071950/http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Kontakta-oss/Statistikservice/. Läst 12 januari 2017. 

Externa länkar


Kategorier: Myndigheter under Finansdepartementet (Sverige) | Myndigheter i Stockholm | Myndigheter i Örebro | Statistikorgan | Organisationer bildade 1858
Information från: 13.11.2020 06:12:27 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.