Sommartid - sv.LinkFang.org

Sommartid


Sommartid innebär att lokal tid justeras fram en timme under en del av året i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren för människor som stiger upp vid fasta klockslag. I länder närmare polerna, som i de nordiska länderna, gör sommartid inte lika stor skillnad, eftersom dagsljuset på sommaren sträcker sig längre än den delen av dygnet de flesta är vakna. På senare tid[när?] ifrågasätts bruket av sommartid.

Normaltid är den tid som enskilda länder definierat som standardiserad rikstid. Sommartiden är ett förskjutande av normaltiden med en timme och inte i egentlig mening en motsats till normaltid.[1] I dagligt tal används även uttrycket ”vintertid” om den tid då sommartid inte gäller.[2]

Sommartid innebär en anpassning av en måttenhet för ett visst syfte på ett sätt som får anses vara unikt. Räkningen av dygnets timmar utgick ursprungligen från definitionen att klockan 12 infaller när solen står som högst.[a] När järnvägen kom, blev det opraktiskt att ha olika tid på olika stationer, varför man approximerade tideräkningen i cirka 15° breda tidszoner kring en tidsmeridian. (I vissa länder kan dock denna meridian ligga utanför tidszonen.) I Sverige utgörs den av 15° östlig längd och i Finland av 30° östlig längd. Sommartid innebär ytterligare en anpassning av den ursprungliga definitionen.

Innehåll

Historik och global användning


Anekdotiskt anförs USA:s ambassadör Benjamin Franklin som skapare av sommartiden med sitt förslag i Paris 1784 att man skulle börja stiga upp tidigare om morgnarna. Han skrev att han själv brukade stiga upp klockan tolv och blev förvånad då han en dag vaknade vid soluppgången och såg solen stråla klart.[3]

Den moderna sommartiden föreslogs dock av George Vernon Hudson 1895,[4] med motivet att ge arbetare mer användbar fritid efter arbetets slut. Sommartid har historiskt använts främst under de båda världskrigen och sedan slutet på nittonhundratalet. De första försöken i världen med officiell sommartid skedde under första världskriget 1916, då Tyskland och dess allierade, samt Sverige, Storbritannien och flera andra länder hade sommartid. Försöket var, framför allt inom lantbruket, inte populärt, och det dröjde till 1980 innan sommartid infördes igen i Sverige och flera andra europeiska länder.[5][6] Många av de krigförande länderna införde sommartid också under andra världskriget, Storbritannien till och med två timmars förskjutning.

Det är huvudsakligen i Europa och Nordamerika som man använder sommartid. I tropikerna är bruk av sommartid ovanligt (men det förekommer), eftersom dagsljusets längd skiljer sig mindre åt under sommaren jämfört med vintern. Även i länder närmare polerna gör sommartid mindre skillnad, eftersom dagsljuset på sommaren sträcker sig längre än den delen av dygnet de flesta är vakna, och på vintern är det ljust så kort tid att resor både till och från arbetet vanligen sker i mörker i vilket fall. Trots det har många av dessa länder sommartid. I några länder, till exempel Island och Argentina har man inte omställning till sommartid, men däremot en tidszon som kan liknas vid "permanent sommartid". Dessa länder får då ljusare kvällar på sommaren och ljusare eftermiddagar på vintern. I vissa andra länder som prövat detta har det varit klagomål på mörka vintermorgnar. På Island är det i december ändå mörka morgnar med soluppgång kl 11:20 (hade varit 10:20 om man följt närmaste geografisk tidszon). Under 2018 har en lagstiftningsprocess startats om att överge sommartidsomställningarna i EU-länderna.

Länder och regioner


Europa

Sommartid inom EU
1996-03-31–1996-10-27
1997-03-30–1997-10-26
1998-03-29–1998-10-25
1999-03-28–1999-10-31
2000-03-26–2000-10-29
2001-03-25–2001-10-28
2002-03-31–2002-10-27
2003-03-30–2003-10-26
2004-03-28–2004-10-31
2005-03-27–2005-10-30
2006-03-26–2006-10-29
2007-03-25–2007-10-28
2008-03-30–2008-10-26
2009-03-29–2009-10-25
2010-03-28–2010-10-31
2011-03-27–2011-10-30
2012-03-25–2012-10-28
2013-03-31–2013-10-27
2014-03-30–2014-10-26
2015-03-29–2015-10-25
2016-03-27–2016-10-30
2017-03-26–2017-10-29
2018-03-25–2018-10-28
2019-03-31–2019-10-27
2020-03-29–2020-10-25
2021-03-28–2021-10-31
Sommartid föreslås att
avskaffas i Europa

I större delen av Europa gäller sommartid från natten till sista söndagen i mars till samma tid sista söndagen i oktober. I den västeuropeiska tidszonen WET, (GMT & UTC), den centraleuropeiska tidszonen CET (UTC+1) och den östeuropeiska tidszonen (EET, UTC+2) inom EU börjar och slutar sommartiden vid samma tidpunkt, klockan 1.00 UTC, vilket motsvarar olika klockslag i respektive tidszon.

Användandet av sommartid inom EU regleras genom sommartidsdirektivet sedan 2001.[7] Dessförinnan fanns det totalt åtta olika tillfälliga direktiv som reglerade sommartid inom unionen sedan 1980. Efter en webbenkät som gav stöd för att sluta ställa om klockan,[8] presenterade Europeiska kommissionen den 12 september 2018 ett lagförslag om att upphäva sommartidsdirektivet och upphöra med sommartidsomställningen.[9] I mars 2019 godkände Europaparlamentet förslaget med vissa ändringar, men förslaget har fortfarande inte godkänts av EU:s andra lagstiftande institution, Europeiska unionens råd.

Island

Island använder inte sommartid. Geografiskt sett ligger Islands soltid i UTC‑1 (Reykjavik UTC‑1:28 och Egilsstaðir UTC‑0:57), men Island har sedan 1968 valt att använda UTC som normaltid, alltså en timme före soltiden,[10] ungefär som permanent sommartid, fast det inte är skrivet så. Mellan år 1939 och 1967 hade Island sommartid.

Ryssland

Ryssland och Belarus fattade beslut om att från och med 27 mars 2011 inte längre använda skild sommartid, utan tillämpa sommartid året om. Man lät alltså bli att ställa om klockorna på hösten för att klockan året runt skulle vara en timme mer än tidszonen förutsatte, vilket i samband med omställningen kallades "permanent sommartid".[11][12] Detta väckte dock så småningom så starka protester bland befolkningen i Ryssland, att den ryska duman den 1 juli 2014 beslutade att avskaffa sommartid från och med 26 oktober 2014, och i fortsättningen ha normaltid utan tidsomställningar. Problemet var att morgnarna blev mörkare på vintern, så att de som jobbade inomhus bara såg mörker till och från arbetet. Stödet hade redan året då reformen infördes rasat från tre fjärdedelar på våren till en tredjedel på hösten.[13][14] Den permanenta sommartiden antogs ha förorsakat hälsoproblem och trafikolyckor, i synnerhet i norr.[15]

Sverige

Sommartid i Sverige
1916-05-15–1916-09-30
1917–1979: ej sommartid
1980-04-06–1980-09-28
1981-03-29–1981-09-27
1982-03-28–1982-09-26
1983-03-27–1983-09-25
1984-03-25–1984-09-30
1985-03-31–1985-09-29
1986-03-30–1986-09-28
1987-03-29–1987-09-27
1988-03-27–1988-09-25
1989-03-26–1989-09-24
1990-03-25–1990-09-30
1991-03-31–1991-09-29
1992-03-29–1992-09-27
1993-03-28–1993-09-26
1994-03-27–1994-09-25
1995-03-26–1995-09-24
1996 och senare: som EU

Sverige införde 1916, samma år som flera andra länder, sommartid på försök 15 maj–30 september, men bönderna protesterade så mycket att försöket inte upprepades efterföljande år.

Efter det impopulära sommartidsförsöket i Sverige 15 maj–30 september[16] 1916 infördes sommartid i landet igen först år 1980. Det året började sommartiden i Sverige första söndagen i april och avslutades sista söndagen i september, klockan 1.00 UTC. 1981–1995 började den svenska sommartiden sista söndagen i mars och avslutades sista söndagen i september. Sedan 1996 har hela Europeiska unionen (EU) gemensam sommartid; den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. Skiftet inträffar liksom i övriga EU 01.00 UTC, alltså klockan 02.00 eller 03.00 svensk tid (utan respektive med sommartid),[5] så att timmen mellan klockan 02.00 och 03.00 utelämnas (vid övergång till sommartid) eller upprepas (vid övergång från sommartid). I Sverige regleras sommartiden i förordning SFS 2001:127 om sommartid.[17] Denna förordning baseras på ett EU-direktiv, som undertecknades av Bosse Ringholm under Sveriges ordförandeskap i EU.

Under sommartiden står solen som högst ett-tiden (Haparanda 12.25, Stockholm 12.50, Östersund 13.00, Göteborg 13.10, med variationer på några minuter på grund av jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning samt orternas longituder). Skillnaden i soltid mellan Koster längst i väster och Haparanda längst i öster är drygt 50 minuter.[18]

År Sommartid börjar Sommartid slutar
–1915 Ingen sommartid
1916 15 maj 30 september[5]
1917–1979 Ingen sommartid
1980 Första söndagen i april Sista söndagen i september
1981–1995 Sista söndagen i mars Sista söndagen i september
1996– Sista söndagen i mars Sista söndagen i oktober

Asien

Länderna i Asien använder i allmänhet inte sommartid. Till exempel använder Kina, Japan, Ryssland, Indien och Thailand inte sommartid.

I Sydvästasien är sommartid vanligt förekommande. Följande asiatiska länder använder sommartid:

Datum för omställning varierar mellan länderna. Cypern, som är medlem i EU, tillämpar samma datum som övriga EU-länder. Även Azerbajdzjan ställer om till och från sommartid det datumet. I övriga länder varierar datumen, delvis anpassat till religiösa högtider, vars datum växlar från år till år.

Georgien, Kazakstan och Kirgizistan upphörde att använda sommartid 2006, Irak 2008, Pakistan 2010, Ryssland och Armenien 2011 och Turkiet 2016.

Den självutropade staten Turkiska republiken Nordcypern har följt Turkiet, d.v.s. bytt tidszon och samtidigt upphört med sommartiden. Därmed har Cypern blivit världens minsta land med två tidszoner.

Nord- och Centralamerika

USA

Sommartid kallas i USA för "dagsljussparandetid" (engelska: Daylight Saving Time, DST), och används sedan 2007 av större delen av landets delstater från den andra söndagen i mars till den första söndagen i november (fram till 2006 gällde sommartid från den första söndagen i april till den sista söndagen i oktober istället). Omställningen sker klockan 2.00 vid båda tillfällena. Datumen avviker 3-4 veckor från EU, beroende på hur många söndagar det är i mars, och då är det inte de vanliga tidsskillnaderna mellan USA och EU.

Sommartid tillämpas inte i Hawaii, Amerikanska Samoa, Guam, Puerto Rico eller Jungfruöarna och i Arizona endast i indianreservatet Navajo Indian Reservation. Sommartid infördes 2006 i hela Indiana; större delen av delstaten hade tidigare inte sommartid.

Kanada

I Kanada används sommartid i de flesta provinserna, med samma start- och slutdatum som i USA. Sommartid används inte i provinsen Saskatchewan, och inte heller i en del små glesbefolkade områden nära tidszongränserna. Kanada följer USA:s ändring från 2007.

Mexiko och Centralamerika

I Mexiko används sommartid i större delen av landet. Undantaget är delstaten Sonora som följer Arizona i USA. Mexiko har sommartid från första söndagen i april till sista söndagen i oktober, alltså som USA:s tidigare datum.

I Karibien har Kuba, Haiti, Turks- och Caicosöarna och Bahamas sommartid medan övriga länder och självstyrande områden i Karibien inte har det. Länderna i Centralamerika använder inte sommartid.

Norra Afrika

På norra halvklotet finns sommartid dessutom i ytterligare några länder:

Egypten övergav sommartid 2011.

Södra halvklotet

södra halvklotet används sommartid av vissa länder på det motsatta halvåret jämfört med norra halvklotet. Det gäller bland annat i:

Detta gör det mer komplicerat att räkna ut tidsskillnaden mellan länder på norra respektive södra halvklotet.

Datumen för omställning av klockan varierar mellan länderna. Till 2007 varierade dessutom datumen mellan Australiens delstater. I Uruguay avskaffades sommartid 2015.

Effekter


Det har visat sig vara svårt att påvisa vilka effekter användningen av sommartid har. De fåtal undersökningar som har gjorts uppvisar inte en entydig bild.

Energiförbrukning

Amerikansk forskning tyder på att en energibesparing som är i det närmaste försumbar har uppnåtts,[20] men också på att sommartiden leder till ökad energianvändning till följd av en ökning av energikrävande aktiviteter.[21][22] Införande av mer energieffektiva lampor har minskat behovet av energi för belysning.

Trafiksäkerhet

S. Coren konstaterade att fler trafikolyckor än annars förväntat inträffar måndagen efter övergången till sommartid, uppenbarligen som följd av förkortad eller försämrad sömn.[23] En motsvarande svensk studie visade motsvarande tendens, som dock inte var statistiskt signifikant, och forskarna anser att studien tvärtom motsäger tolkningen.[24] En tredje studie, där ljusförhållanden vid olyckor analyserats, visar att den bättre tillgången till dagsljus under rusningstid som sommartid medför (i medeltal i USA) borde minska mängden trafikolyckor, framför allt dödsolyckor för fotgängare. Effekten av själva övergången undersöktes inte.[25]

Ekonomi

Införandet av sommartid leder till 3 procent ökad omsättning[förtydliga] i sport- och fritidsbranschen enligt en undersökning 1999 av EU.[26] Denna ökning ökar energiåtgången.[21] Å andra sidan leder sommartid till minskning av inomhusaktiviteter och drabbar därför etermedia och kultur ekonomiskt, och medför kostnader för samhället som helhet i samband med omställningen på våren och hösten.[källa behövs]

Arbetsplatssäkerhet

Mängden arbetsolycksfall har visats öka vid omställningen till sommartid som en direkt följd av den sömnbrist som uppstår.[27]

Hälsa

Studier har visat på att en marginell men mätbar ökning av bland annat hjärtinfarkter[28] och självmord,[29] förekommer hos riskgrupper, såsom personer med svårigheter att ställa om sin dygnsrytm, i samband med omställningarna.

Minnesregler


Ett sätt att minnas åt vilket håll man ska ställa klockan är att ta hjälp av ramsan "Se fram emot sommaren (avser omställningen under våren); se tillbaka på sommaren" (avser omställningen under hösten). Ett annat är "Ställ fram utemöblerna inför sommaren; ställ tillbaka utemöblerna inför vintern". På amerikansk engelska används ramsan "spring forward, fall back" ("hoppa [vår] framåt, fall [höst] tillbaka") eller, på engelska om klockan ställs framåt i mars, "March forward" ("marschera [mars] framåt").[30]

Se även


Referenser


 1. ^ Sommartid i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 16 november 2013.
 2. ^ NE.se - "vintertid"
 3. ^ Benjamin Franklin, skrivet anonymt (1784-04-26). ”Aux auteurs du Journal” (på franska). Journal de Paris (117): sid. 511–513.  Brevet publicerades först i journalens sektion "Économie", i fransk översättning av det engelskspråkiga originalet. Den omarbetade engelskspråkiga versionen [cited 2009-02-13] är allmänt kallad "An Economical Project", en titel som Franklin inte använde själv; se A.O. Aldridge (1956). ”Franklin's essay on daylight saving”. American Literature 28 (1): sid. 23–29. doi:10.2307/2922719 . 
 4. ^ Hudson, George Vernon 1867–1946; Dictionary of New Zealand Biography
 5. ^ [a b c] ”Normaltid och sommartid i Sverige” . SP. http://www.sp.se/sv/index/information/summertime/Sidor/default.aspx. 
 6. ^ SFS 1979:1032 (lagen.nu )
 7. ^ Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid
 8. ^ Summertime Consultation: 84% want Europe to stop changing the clock
 9. ^ State of the Union 2018: Q&A on the Commission's proposal to put an end to seasonal clock changes European Commission − Press Release (Strasbourg, 12 September 2018)
 10. ^ Current local time in Reykjavik
 11. ^ "Russia switches to 'permanent summer time'". Ria.ru, 2011-03-27. Läst 14 april 2014. (engelska)
 12. ^ ”Medvedev Orders Permanent ’Summer Time’” . http://www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-orders-permanent-summer-time/430650.html.  The Moscow Times, 9 februari 2011
 13. ^ ”Ryssland övergår till ständig vintertid” . http://svenska.yle.fi/artikel/2014/07/01/ryssland-overgar-till-standig-vintertid. Läst 26 oktober 2014. 
 14. ^ ”Russia Turns Clocks Back to 'Winter' Time” . 26 oktober 2014. http://en.ria.ru/russia/20141026/194606015/Russia-Turns-Clocks-Back-to-Winter-Time.html. Läst 26 oktober 2014. 
 15. ^ ”Russia: Putin abolishes 'daylight savings' time change” . BBC. 22 juli 2014. http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-from-elsewhere-28423647. 
 16. ^ Gustaf V och hans tid 1907–1918, Erik Lindorm 1979 ISBN 91-46-13376-3 s. 404
 17. ^ Förordning om sommartid (2001:127 )
 18. ^ Longituder 11°0′52″Ö och 24°7′1″Ö med 4 tidsminuter per grad ger 4×(24,1169−11,0144) = 52,41 min = 52 min 25 sek.
 19. ^ ”Libya Changes Time Zone” . Time and Date AS. 10 november 2012. http://www.timeanddate.com/news/time/libya-time-zone-change-2012.html. 
 20. ^ Maura Judkis (6 mars 2009). ”Daylight Saving Time: How Much Energy Does It Really Save?” . USNews. https://money.usnews.com/money/blogs/fresh-greens/2009/03/06/daylight-savings-times-true-energy-savings?s_cid=rss:fresh-greens:daylight-savings-times-true-energy-savings. Läst 18 mars 2009. 
 21. ^ [a b] Sebastian Blanco (11 mars 2007). ”Think daylight saving time saves energy? Think again. Or not.” . AutoblogGreen. http://www.autobloggreen.com/2007/03/11/think-daylight-saving-time-saves-energy-think-again-or-not/. Läst 18 mars 2009. 
 22. ^ ”The Reasoning Behind Changing Daylight-Saving” . NPR. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7779869. 
 23. ^ S. Coren (Department of Psychology, University of British Columbia, Canada): Sleep Deficit, Fatal Accidents, and the Spring Shift to Daylight Savings Time
 24. ^ Lambe M, Cummings P. (Karolinska Institutet) (17 februari 1999). ”The shift to and from daylight savings time and motor vehicle crashes.” . http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457599000883. 
 25. ^ Susan A. Ferguson; David F. Preusser; Adrian K. Lund; Paul L. Zador; Robert G. Ulmer (1995). ”Daylight saving time and motor vehicle crashes: the reduction in pedestrian and vehicle occupant fatalities ”. American Journal of Public Health 85 (1): sid. 92–95. doi:10.2105/AJPH.85.1.92 . PMID 7832269. PMC: 1615292 . http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.85.1.92. 
 26. ^ Myriam B.C. Aries; Guy R. Newsham (2008). ”Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review ”. Energy Policy 36 (6): sid. 1858–1866. doi:10.1016/j.enpol.2007.05.021 . Arkiverad från originalet den 2011-06-11. https://web.archive.org/web/20110611195848/http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf. 
 27. ^ Christopher M. Barnes; David T. Wagner (2009). "Changing to daylight saving time cuts into sleep and increases workplace injuries" . Journal of Applied Psychology 94 (5): 1305–1317
 28. ^ Heissmann, Nicole (29 oktober 2008). ”Sommartid ökar risk för hjärtinfarkt ”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sommartid-okar-risk-for-hjartinfarkt. 
 29. ^ Melnick, Meredith (12 mars 2011). ”Is Daylight Saving Time Bad for Your Health? ”. TIME. http://healthland.time.com/2011/03/12/is-daylight-saving-time-bad-for-your-health/. 
 30. ^ ”Spring Forward or Fall Back?” (på engelska). Timeanddate. http://www.timeanddate.com/time/dst/spring-forward-fall-back.html. Läst 6 april 2015. 

Anmärkningar


 1. ^ Detta sammanfaller med att den antingen står rakt i söder eller rakt i norr eller i zenit, beroende på var på jorden man befinner sig. Klockan 12 står solen rakt i söder om man befinner sig norr om kräftans vändkrets, och rakt i norr, om man befinner sig söder om stenbockens vändkrets. I området mellan vändkretsarna kan den antingen stå rakt i söder, rakt i norr eller i zenit beroende på årstid. I området mellan polcirklarna och polerna når solen inte alltid över horisonten, men den står ändå som högst, samt rakt i söder respektive norr, klockan 12.

Externa länkarKategorier: Sommar | Tideräkning
Information från: 04.03.2021 03:28:18 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.