SWEREF 99 - sv.LinkFang.org

SWEREF 99


SWEREF 99 (Swedish reference frame 1999) är ett svenskt geodetiskt referenssystem som används som referens vid olika koordinatangivelser vid mätning och kartframställning, i databaser med mera.

Innehåll

SWEREF 99 och WGS 84


SWEREF 99 överensstämmer inom ungefär en halv meter med WGS 84. Eftersom noggrannheten för positionsmätningar baserat på data bara från GPS-satelliter ligger på cirka 10 meter[1] kan SWEREF 99 och WGS 84 i många GPS-tillämpningar i Sverige anses vara likvärdiga. Därför kan i praktiken äldre GPS-mottagare som inte stöder SWEREF 99 projicera Transverse Mercator-koordinater på WGS 84 för att få positionering i SWEREF 99 TM via ett användardefinierat UTM-nät med parametrar för UTM zon 33.[2]

Koordinatsystem


SWEREF 99 i sig är ett tredimensionellt referenssystem med origo i jordens masscentrum. Koordinater kan anges med geocentriska kartesiska koordinater eller geodetisk latitud, longitud och höjden över referensellipsoiden GRS 80.

Nationellt koordinatsystem

För praktisk användning finns koordinatsystemet SWEREF 99 TM definierat. Det sammanfaller med UTM zon 33 N, men är vidgat utanför den zonen för att täcka in hela Sverige. Det används sedan 2007 av Lantmäteriet till deras produkter och ersatte RT 90. EPSG -kod för SWEREF 99 TM är 3006

Lokala koordinatsystem

För mer noggranna kartor och för geodetisk mätning har man tagit fram 12 lokala koordinatsystem som har samma kartprojektion, men vars medelmeridianer eller mittlinjer är vridna så att vart och ett av dem skall ge så små avbildningsfel som möjligt. Samtliga har en falsk östning på 150 kilometer, det vill säga att koordinaten österut vid koordinatsystemets medelmeridian blir 150 kilometer. För att hålla isär dem anges de som SWEREF 99 gg mm, där gg och mm är grader och minuter österut från Greenwich för den projektionens medelmeredian. Tanken är att alla landets kommuner skall gå över till SWEREF 99. Koordinatsystemen används kommunvis beroende på vilken medelmeridian som är närmast kommunen. Gotland till exempel använder SWEREF 99 18 45.

Tekniska fakta


Referenssystemet utgör den svenska delen av det sameuropeiska referenssystemssamarbetet EUREF. Systemet utgör en realisering av ETRS89 där man mätt in 21 SWEPOS-stationer i Sverige. SWEREF 99 antogs som officiell realisering vid EUREF-mötet i Tromsø 2000.

Lösningen är beräknad i ITRF 97:s epok 1999,5 och har därefter räknats tillbaka till ETRS89 enligt de riktlinjer som EUREF-kommissionen föreskrev.

Systemet är knutet till referensellipsoiden GRS 1980 och är geocentriskt placerad.

Rekommenderade projektioner att användas med SWEREF 99 är SWEREF 99 TM, för rikstäckande tillämpningar, samt ett antal regionala projektioner för detaljerade kartor i stor skala.

Parametrar för GRS 1980

Se även


Referenser


  1. ^ ”WGS 84” . Lantmäteriet. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/WGS-84/. Läst 11 mars 2016. 
  2. ^ ”Hur ställer jag in min GPS-mottagare för att passa ihop med svenska allmänna kartor?” . Lantmateriet.se. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/GPS-och-satellitpositionering/Hur-staller-jag-in-min-GPS-mottagare-for-att-passa-ihop-med-svenska-allmanna-kartor/. Läst 28 november 2020. 

Källor


Externa länkar


Jivall, Lotti; Lidberg, Martin (2000) (på engelska) (PDF). SWEREF 99 - an Updated EUREF Realisation for Sweden . Lantmäteriet. https://www.lantmateriet.se/sv/Global/Kartor%20och%20geografisk%20information/GPS%20och%20m%c3%a4tning/Referenssystem/3D-system/etrs89_proceed.pdf. Läst 17 mars 2010 


Kategorier: Geodesi | Geografiska koordinatsystem
Information från: 19.12.2020 07:29:18 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.