Punkt (tecken) - sv.LinkFang.org

Punkt (tecken)
.

Skiljetecken
.

Punkt (.) är ett skiljetecken med en prick placerad på baslinjen i en textrad. Den används främst för att markera slutet av en mening.

Innehåll

Användning


Slutpunkt

Punkt används för att markera slutet av en mening som är ett påstående. Tecknet kallas då slutpunkt:

Om meningen avslutas med en avbrytningsförkortning sätts endast en punkt ut:

Punkt används inte för att avsluta rubriker som står på en ensam rad:

Styrelsen beslutar att tills vidare bordlägga frågan om grillfest.

Däremot sätts punkt ut om rubriken är en s.k. radrubrik:

Förkortningstecken

Punkten används också vid förkortningar som förkortningstecken och anger då att bara början av ordet är utskrivet:

Denna typ av förkortning kallas avbrytning. Om förkortningen står för ett uttryck som innehåller flera avbrutna ord anges en punkt efter varje ord, utan mellanrum mellan orden:

Punkt bör däremot inte användas vid förkortningar som är sammandragningar:

Decimalpunkt

På svenska används inte punkt som decimaltecken, till skillnad från engelskspråkiga texter. På svenska används istället decimalkomma (,):

Tusentalsavgränsare

I svensk text används normalt mellanrum som tusentalsavgränsare:

I vissa specifika sammanhang kan dock punkt användas som tusentalsavgränsare, till exempel på utbetalningsavier och skuldebrev där man vill göra det svårare att ändra beloppet i efterhand. Se vidare tusentalsavgränsare.

Tidsavdelare

I svensk text avdelas timmar, minuter och sekunder normalt med punkt. Delar av sekunder avdelas med komma:

I vissa tekniska sammanhang används däremot kolon mellan timmar och minuter, enligt ISO 8601.

Filgränstecken

I filnamn används punkten som filgränstecken, d.v.s. som avskiljare mellan filnamnet och filnamnsändelsen (filnamnssuffixet):

Webb- och e-postadresser

Punkter används för att avskilja de olika delarna i domännamnet som ingår i en webb- eller e-postadress.

Punkt kan även brukas i andra delar av webb- och e-postadresserna.

Uteslutningstecken (…)

Huvudartikel: Uteslutningstecken

Tre punkter efter varandra (…) används som uteslutningstecken. Mellanrum skrivs inte ut mellan punkterna. Däremot ska mellanrum användas omedelbart före den första punkten, om punkterna markerar att ett eller flera hela ord har tagits bort:

Däremot används inget mellanrum om punkterna markerar att bara en del av ett ord uteslutits:

Om meningen avslutas med ett uteslutningstecken används ingen extra punkt i slutet av meningen. Däremot kan andra skiljetecken som frågetecken eller utropstecken skrivas ut. Punkt används också för att markera meningens slut om meningen avslutas med ett citat som i sin tur avslutas med ett uteslutningstecken:

Punkten skrivs däremot inte ut om citatet utgör en fullständig mening:

I moderna ordbehandlingsprogram kan tre punkter skrivas som ett enda tecken, och kallas då ibland ellips. I Microsoft Word infogas en ellips med tangentbordskombinationen AltGr+. (punkt). I modernare versioner ändrar Word automatiskt tre punkter till ett enda tecken: ellips.

Liknande tecken

Referenser


Vidare läsning


Kategorier: Skiljetecken
Information från: 14.06.2020 05:00:45 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.