Polyarki - sv.LinkFang.org

Polyarki
Polyarki (från gr. poly 'många' och arkhe 'styre') är ett politiskt system där flera olika grupper konkurrerar om makten och där en stor del av den vuxna befolkningen genom val väljer vilken grupp som under en period har den högsta makten. Den amerikanske statsvetaren Robert A. Dahl introducerade begreppet 1956 i A Preface to Democratic Theory, där han preciserade polyarki som ett politiskt system där det råder relativt stor konsensus kring åtta centrala villkor för vad man i dagligt tal brukar kalla demokratiska processer.[1] Villkoren behöver inte vara maximalt uppfyllda för att en organisation ska kallas demokratisk, utan är snarare mått på i vilken utsträckning majoritetsprincipen ("en person–en röst") tillämpas i praktiken. Enligt Dahl är majoritetsprincipen visserligen den omedelbara logiska konsekvensen av de normativa antaganden som ligger till grund för demokratibegreppet, men principen har begränsat användningsvärde i praktiken. De två normativa antaganden som är ekvivalenta med majoritetsprincipen är jämlikhetstanken (en. political equality) och folksuveränitetstanken (popular sovereignty). På så sätt är polyarki grunden för Dahls mer deskriptiva teori om vad demokrati är, alltså om vilka egenskaper som förenar de organisationer som vi i dagligt tal kallar demokratiska. I sitt originalutförande är de åtta villkoren dessa:

  1. Varje medlem i organisationen utför de handlingar vi normalt bedömer utgör ett uttryck för individens preferenser givet ett antal beslutsalternativ (man röstar)
  2. När dessa preferensuttryck (röster) sammanställs, ges varje individs val lika vikt
  3. Det alternativ som har fått flest antal röster förklaras som det vinnande alternativet
  4. Varje medlem som uppfattar en mängd alternativ har möjlighet att lägga till det alternativ han föredrar bland de alternativ som är uppe till omröstning
  5. Alla individer har tillgång till identisk information om alternativen
  6. Alternativ med fler röster tvingar bort alternativ (beslut eller politiker) med färre röster
  7. Det som valda ämbetsmän beslutar om utförs verkligen
  8. Alla beslut mellan två val är antingen underordnade valresultaten, dvs. valresultatet styr i någon mening och/eller uppnås genom processer som uppfyller de föregående sju villkoren, men som skiljer sig från val ifråga om institutionella omständigheter.

Dahl utvecklade och preciserade begreppet polyarki under flera decennier. I boken Democracy and its critics från 1989 förklarar Dahl vad polyarki innebär i praktiken för de politiska organisationer som statsvetenskapen av tradition har intresserat sig för mest, nämligen nationalstater:[2]

Referenser


  1. ^ Dahl, Robert A. (1956) (på eng). A preface to democratic theory. Charles R. Walgreen Foundation lectures, 99-0142924-2A Phoenix book ; 115. Chicago. Libris länk . ISBN 0-226-13425-3 
  2. ^ Dahl, Robert A. (1989) (på eng). Democracy and its critics. New Haven: Yale Univ. Press. Libris länk . ISBN 0-300-04409-7 
Kategorier: Statsvetenskap | Demokrati
Information från: 13.06.2020 08:57:59 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.