Polens kommuner


Gmina eller kommun är den lägsta administrativa indelningen i Polen och är Polens primärkommuner. 2010 fanns det 2 479 kommuner i landet. Kommunerna har varit den grundläggande administrativa indelningen sedan 1972. Ordet gmina (plural: gminy) har sitt ursprung i det tyska Gemeinde (se Tysklands kommuner).

Innehåll

Administrativa indelningar


Man delar in kommunerna i tre grupper:

Vissa landskommuner har sitt administrativa kontor utanför det geografiska område kommunen består av. Ett exempel är Gmina Augustów som har sitt administrativa säte i staden Augustów, vilken själv utgör en stadskommun med egen förvaltning.

Organ


Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige (rada gminy) eller stadsfullmäktige (rada miasta), som även kan utse utskott och arbetsgrupper. Den verkställande makten finns hos den direktvalde borgmästaren som benämns wójt ("fogde") i landskommuner, burmistrz ("borgmästare") eller prezydent miasta ("stadspresident") i stadskommuner, beroende på stadens grad av självstyre, storlek och lokal tradition.

Underindelningar


Huvudartikel: Sołectwo

Kommuner är den lägsta grundläggande förvaltningsnivån i Polen, men kommunerna kan själva besluta om underindelning av sitt territorium och delegering av kommunala uppgifter till kommundelarna. En sådan kommundel är dock inte en juridisk person i egen kraft. Landskommuner underindelas i kommundelar som kallas sołectwo (från polskans sołtys och tyskans Schultheiß, "byfogde"), som vanligen omfattar en eller flera byar med närmaste omgivningar. Ett sołectwo leds av en sołtys som ordförande för ett direktvalt rada sołecka ("byråd"). I städer kallas kommundelarna dzielnica ("stadsdelsområde") eller osiedle ("bostadsområde").

Uppgifter


Kommunernas uppgifter kan grovt delas in i å ena sidan obligatoriska uppgifter, det vill säga att tillhandahålla grundläggande kommunal service till medborgarna i området enligt vad som föreskrivs i lag, samt å andra sidan frivilliga uppgifter, som kommunen själv kan implementera så långt som den kan eller vill, genom att avsätta medel från den kommunala budgeten.

Kommunala uppgifter omfattar:

Statistik


Den 1 januari 2011 hade Polen 2 479 kommuner, indelade i tre typer:

Det sammanlagda antalet orter med officiella stadsrättigheter är 908.

Största respektive minsta städer och kommuner (2007)

Den största kommunen till ytan är Pisz stads- och landskommun, med en yta på 633,69 km². Den minsta är stadskommunen Górowo Iławeckie, med en yta på 3,32 km².

Den befolkningsrikaste kommunen är Warszawa, med 1 702 139 invånare 2007. Den befolkningsmässigt minsta kommunen är stadskommunen Krynica Morska med 1390 invånare. Staden med den lägsta befolkningen är Wyśmierzyce, med 884 invånare innanför den egentliga stadsgränsen av omkring 3000 invånare totalt i stads- och landskommunen.

Sekundärkommuner och stadskommuner med powiatstatus


De flesta kommuner tillhör ett powiat, en form av sekundärkommun där flera kommuner ingår. En större stadskommun kan däremot utgöra en stad med powiatstatus, så att de politiska och administrativa uppgifter som normalt tillkommer powiatet utförs av primärkommunen.

Källor


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Gmina , tidigare version .
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från polskspråkiga Wikipedia, Gmina (Polska) .

Kategorier: Polens kommuner
Information från: 15.11.2020 12:16:54 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.