Kuratorskollegiet - sv.LinkFang.org

Kuratorskollegiet
Kuratorskollegiet (KK) i Lund är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer - Östgöta nation, Västgöta nation, Lunds nation, Malmö nation, Helsingkrona nation, Sydskånska nationen, Kristianstads nation, Blekingska nationen, Göteborgs nation, Hallands nation, Kalmar nation och Wermlands nation.

Möten hålls minst var tredje vecka. Till dessa möten kallas nationernas kuratorer, och vanligen deltar också varje nations prokurator. Vid omröstningar har varje nation en röst, oavsett storlek. Vid mötena dryftas frågor som är gemensamma för nationerna. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande som är halvtidsarvoderad och en vice ordförande som är heltidsarvoderad. Kuratorskollegiets ordförande är vanligen till andra delen verkställande sekreterare i Terminsräkningsföreningen.

Innehåll

Historik


Redan 1927 grundades detta organ av bland andra Tage Erlander (kurator på Wermlands nation 1926–1929 och sedermera statsminister). Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Detta samarbete gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun. Till sin hjälp för gemensamma nationsfrågor finns sex underkollegier som arbetar med mer specifika frågor och problem. Dessa är: Idrottskollegiet, NATU-kollegiet, Ekonomikollegiet, Inköpskollegiet, Internationella kollegiet samt Huskollegiet.

Aktiviteter som sker i KK:s regi är bland annat Tandemstafetten, en cykeltävling som genomförs i maj mellan Göteborg och Lund, samt Siste April-lekarna i stadsparken. I parken hålls traditionella tävlingar mellan nationerna. Grenarna är brännboll, stafett och, det mest prestigefulla, dragkampen. Dessa lekar har bedrivits ända sedan förra sekelskiftet.

Stora Kuratorskollegiet


Vart tredje år arrangeras Stora Kuratorskollegiet. Till denna fest, som först hölls år 1928 efter ett initiativ av Erlander, bjuds samtliga som någon gång tjänstgjort som nationskurator eller ordförande i Lunds studentkår/Lunds Universitets Studentkårer. Festen hålls alltid i Akademiska Föreningens stora sal och gästerna sitter nationsvis. Av tradition har man alltid en bollek efter middagen. Parallellt med Stora Kuratorskollegiet arrangeras Lilla PQ i Akademiska Föreningens lilla sal. Till denna fest bjuds alla som tjänstgjort i någon annan kuratelspost (exempelvis prokurator, prokurator ekonomi, notarie eller källarmästare) på nationerna under de senaste tio åren.

Stora KK arrangerades senast lördagen den 4 februari 2017. Samtidigt arrangerades Stora PQ, tidigare år kallat Lilla PQ, på Grand Hotel i Lund.

Hederskuratorer

I Lund väljer nationerna fortfarande bemärkta personer till hederskuratorer. Huvudsakligen väljs sittande inspektorer som inte varit nationskuratorer till hederskuratorer. Den direkta anledningen är då att dessa skall kunna gå på Stora Kuratorskollegiet. Det förekommer emellertid att även andra väljs till hederskuratorer; exempelvis valdes Hasse Alfredson till hederskurator i samband med Stora Kuratorskollegiet 2002.

Invalda hederskuratorer (endast påbörjad)

Smålands nations medlemskap i Kuratorskollegiet


Smålands nation lämnade i samband med sin politiska radikalisering på 1970-talet Kuratorskollegiet, eftersom den inte ansett sig kunna stå bakom de studentikosa traditioner som övriga nationer i Lund har. Flera gånger har detta lett till diskussioner mellan KK-nationerna å ena sidan och Smålands nation å andra sidan. År 1997 ansökte Smålands nation om medlemskap i Kuratorskollegiet, men nekades detta efter omröstning. I denna omröstning röstade åtta nationer för medlemskap och fyra nationer röstade mot, medan ordföranden, som enligt stadgan hade utslagsrösten vid en fråga av denna typ, lade ned sin röst.

I december 2007 ledde ett beslut, av tillståndsenheten i Lunds kommun, till att Smålands medlemmar inte kom in på övriga nationer i Lund. Skälet till detta var att det utskänkningstillstånd som övriga nationer har endast berättigar nationerna att servera alkohol till medlemmar av en nation i Kuratorskollegiet. Under 2008 var Smålands nation provmedlem i Kuratorskollegiet, samma år ändrade Kuratorskollegiet sina stadgar så att ett huvudmannaskap i Akademiska föreningen blev ett krav för medlemskap i Kuratorskollegiet. I maj 2009 beslöt nationen sig för att inte ansöka om medlemskap i AF och blev därför utesluten från Kuratorskollegiet 1 juli 2009.

De som var kuratorer på Smålands innan den politiska radikaliseringen inleddes brukar mangrant markera mot den utveckling som Smålands nation tagit genom att fortfarande deltaga i Stora Kuratorskollegiet iförda Smålands nations nationsband och dess övriga nationsinsignier. Av tradition håller de alltid ett uppskattat tal under middagen.

Tidigare ordförande och vice ordförande


Ordförande

Vice ordförande

Externa länkar


Se även


Kategorier: Lunds universitet | Organisationer i Sverige | Organisationer bildade 1927
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Kuratorskollegiet (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 14.06.2020 01:57:07 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.