Kuratel - sv.LinkFang.org

Kuratel
Kuratel (fr. curatelle, av lat. cura, "omsorg"), omvårdnad utförd av en eller flera enskilda personer (kuratorer) om annans intressen enligt förordnande av myndighet eller i varje fall av annan än rättsintressenten själv.

Genom denna senare begreppsbestämning skiljer sig kuratelet från sysslomannaskapet och fullmaktsförhållandet samt företer åter likhet med förmyndarskapet. I motsats till det senare, som har till uppgift att avhjälpa bristande rättskapacitet hos en person och därför också innebär en principiell befogenhet att i alla avseenden handla i hans ställe, betecknar åter kuratel vårdnadsuppdrag bara i visst avseende och är oftast anordnat för rättskapabel person, utan att vara inskränkt till detta. Med åtskillnaden sammanhänger, att förmyndarskap i främsta rummet framträder som ett målsmanskap, d.v.s. en rätt att ställföreträda den omyndige i förhållande till tredje man, på samma sätt som en fullmäktig sin huvudman, medan kuratel närmast har naturen av ett sysslomannaskap.

Kuratel används också som benämning på studentnationerna i Lund och Uppsalas verkställande ledning. Dessa består i Lund i regel av kurator, en eller två prokuratorer, samt eventuellt källarmästare och notarie. I Uppsala består kuratel i regel av förste, andre och tredje kurator.

Källor


Kategorier: Juridiska termer
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Kuratel (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 13.06.2020 08:08:24 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.