Konfirmeringsbias - sv.LinkFang.org

Konfirmeringsbias


Konfirmeringsbias, bekräftelsejäv, bekräftelsefördom eller bekräftelseförväntning är en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Konfirmeringsbias är en typ av kognitiv bias.

Har man en negativ självbild tenderar man att ta fasta på kritik och inte höra beröm. Även vetenskapliga forskare tenderar att vara selektivt uppmärksamma på forskningsresultat som stämmer med deras egen teori och omedvetet ignorera sådant som strider mot den. Karl Popper förordar därför att forskare ska lägga mer tid på att försöka hitta fel med (falsifiera) sina teorier än på att bekräfta dem.[1] En konfirmeringsbias riskerar att leda till en övertro på personliga åsikter medan motbevis och alternativa källor ignoreras. Detta kan leda till katastrofalt felaktiga beslut, speciellt i vetenskapliga, politiska och militära sammanhang.

2-4-6-problemet


Bland de första som undersökte detta fenomen var Peter Cathcart Wason (1960). I hans 2-4-6-problem visades tre siffror för deltagarna:

2 4 6

Deltagarna fick veta att denna trio följde en speciell regel som de skulle lista ut genom att föreslå andra sifferkombinationer och låta experimentledaren tala om ifall de följde samma regel eller ej. Så fort deltagarna var säkra på att deras förslag på regel var korrekt, skulle de beskriva regeln.

Trots att den verkliga regeln bara var "vilken stigande talföljd som helst", föreföll deltagarna ha mycket svårt att komma fram till den. De beskrev ofta regler som var betydligt mer komplexa och verkade bara vilja testa sifferföljder som skulle bekräfta deras hypoteser. De försökte aldrig utmana eller falsifiera sina hypoteser genom att föreslå sifferföljder som borde bryta mot regeln. Wason kallade detta fenomen för konfirmeringsbias (confirmation bias), eftersom deltagarna systematiskt bara sökte efter stöd för att deras hypotes var riktig.

Se även


Referenser


  1. ^ Lundh, Montgomery, Waern, Kognitiv psykologi, Studentlitteratur 1992, ISBN 91-44-35931-4, sid 50-51
Kategorier: Psykologi | Kognitiva biaser
Information från: 19.11.2020 05:43:47 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.