Kognitiv bias - sv.LinkFang.org

Kognitiv bias
Kognitiv bias / partiskhet är ett psykologiskt mönster, som leder till att en människas subjektiva bild av omvärlden avviker från verkligheten. Kognitiv partiskhet bygger på att orsaken till händelser och andra observationer tolkas utifrån individens förutfattade verklighet. Viss kognitiv partiskhet kan härledas till evolution. Kognitiv partiskhet kan antingen vara explicit (öppen) eller implicit (dold). Båda varianterna kan i viss mån förändras genom utbildning.[1]

Kognitiv partiskhet är bland annat en psykologisk förklaring på vidskepelse, då ett skeende ofta försöker tolkas utifrån en handling eller utebliven handling. Beroende på förutfattad mening kan då händelsen anses bero på en svart katt, en missad ritual, tillbedjan till en högre makt, etcetera.

En individs konstruktion av verkligheten baserat på förutfattad partiskhet, inte de objektiva händelserna i sig, kan leda till förvrängning av verkligheten, utifrån sett dåligt omdöme, ologiska tolkningar och irrationellt beteende. De utifrån sett irrationella tolkningarna och beteendet i fallet med kognitiv partiskhet är dock logiska utifrån individens verklighetsuppfattning.

Om yttre händelser bara i mindre omfattning inte går att passa in i den förutfattade världsbilden behålls den förutfattade världsbilden med det som kallas konfirmationsbias.

När yttre händelser svårligen går att passa in i individens förutfattade världsbild, det vill säga man vid upprepade tillfällen får ett annat utfall än det förväntade utifrån världsbild, kan individen drabbas av kognitiv dissonans.

Människor kan påverkas av andra människors beteenden (masspsykos), eller av sina val.

Exempel på kognitiv partiskhet


Se även


Källor


  1. ^ ”Why do police so often see unarmed black men as threats?” . Vox. http://www.vox.com/2014/8/28/6051971/police-implicit-bias-michael-brown-ferguson-missouri. Läst 29 maj 2015. 
Kategorier: Psykologistubbar | Psykologi | Kognitiva biaser
Information från: 11.06.2020 12:16:58 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.