Kartverkskoordinatsystemet - sv.LinkFang.org

Kartverkskoordinatsystemet


(Omdirigerad från KKS)

Kartverkskoordinatsystemet (KKS; finska: Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) var Finlands officiella koordinatsystem från 1970 till början av 2000-talet. Koordinatsystemet var tvådimensionellt och byggde på Hayford-ellipsoiden.

Koordinater i Finland angivna enligt KKS skiljer sig från dem i det i GPS använda WGS84 upp till ca 70 m i nord-sydlig riktning och upp till ca 200 m i ost-västlig riktning. Detta är väsentligt framförallt vad gäller äldre sjökort, om de används tillsammans med GPS. Äldre sjökort kan lida också av betydligt större fel, då de kan bygga på en kartbotten som ritats utan möjlighet att fastställa noggrann position.

I sjökort utgivna sedan 2003 används inte längre KKS, liksom inte i grundkartor utgivna sedan 2005. De nyare sjökorten använder andra färger och symboler (INT-systemet) och också de nya grundkartorna är annorlunda, så det är lätt att se om man har att göra med de ny koordinaterna enligt ETRS89/EUREF-FIN. Det nya systemet sammanfaller med för navigering tillräcklig noggrannhet med WGS84.

Se ävenKategorier: Navigations- och kartografistubbar | Geografiska koordinatsystem
Information från: 14.11.2020 01:05:08 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.