International Securities Identification Number - sv.LinkFang.org

International Securities Identification Number


International Securities Identification Number (ISIN) är en kod som är avsedd att entydigt identifiera ett värdepapper. ISIN-koden[1] utgörs av en alfanumerisk följd om tolv tecken. Koden har tre komponenter: den inleds med en tvåställig landskod enligt ISO-6166-standarden, därefter följer en nioställig alfannumerisk svit och därefter en kontrollsiffra som, medelst Luhn-algoritmen, beräknas från de elva föregående tecknen. Swebanks akties ISIN-kod är t.ex. SE0000242455.

Kommentar till kontrollsiffran


Bokstäverna i koden ersätts med A=10, B=11 etc., innan Luhn-algoritmen tillämpas.

Exempelrutin i Python som avgör om en ISIN-kod har korrekt kontrollsiffra:

import redef isin_check(s):
	if not bool(re.search("^[A-Z]{2}[A-Z\d]{9}\d$", s)):
			return False
	d=dict(zip(map(str, xrange(10)) + 
		map(chr, xrange(ord('A'), ord('Z')+1)), map(str, xrange(36))))
	p=re.compile("|".join(d.keys()))
	r=p.sub(lambda x: d[x.group()], s)
	return (sum(map(lambda x: x%10 + x/10,
		[int(r[i])*((i+(len(r)+1)%2)%2 + 1) for i in xrange(len(r))]))) % 10 == 0

Referenser


  1. ^ ”ISIN-standard” . http://www.isin.org/education/. Läst 9 juli 2015. 

Kategorier: Finansstubbar | Värdepapper
Information från: 14.11.2020 10:13:28 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.