Horisont - sv.LinkFang.org

Horisont


För horisont som ett jordlager, se jordmån.
För årsböckerna, se Horisont (årsbokserie).
För kulturtidskriften Horisont, se Horisont (tidskrift).
För den litterära kalendern Horisont, se Horisont (litterär kalender).

Horisont, från grekiska "begränsande", är den linje i blickfältet där markytan och himlen möts, dvs den mest avlägsna punkten på markytan som man kan se.

Horisonten spelade tidigare stor roll i navigation till havs. För exakta mätningar till lands, där horisonten är ojämn och därför olämplig som utgångspunkt för mätningar, användes artificiella horisonter, ofta skapade med vattenpass. Vid sextantmätning skapar man en konsthorisont genom att utnyttja spegelbilden av den observerade himlakroppen i en kvicksilverdroppe.

Horisont används även överfört i andra sammanhang där man avser något som begränsar det observerbara.

Avståndet till horisonten


För att få en ungefärlig uppfattning om avståndet till horisonten kan följande formel användas:[1]

\({\displaystyle s_{1}={\sqrt {13h}}}\)

där h är höjden som dina ögon befinner sig på i meter och s1 är den raka sträckan från dina ögon till horisonten i kilometer.

Ett närmevärde på sträckan s1 som är lätt att komma ihåg:   \({\displaystyle s_{1}=3,6{\sqrt {h}}}\) [1]

Ett mer exakt värde erhålls med följande formel: \({\displaystyle s_{2}={\sqrt {2Rh+h^{2}}}}\) [2]

där R är jordradien. Observera att både h och R här måste anges med samma enhet, till exempel kilometer; denna blir då också enheten för s2.

Formlerna ovan anger den raka sträckan mellan betraktarens ögon och horisonten. Om man däremot vill veta den faktiska sträckan som man skulle behöva färdas för att nå den horisont som man ser vid ett speciellt tillfälle, det vill säga längden på den båge som går från betraktarens fötter till horisonten, så måste man använda följande formel:

\({\displaystyle s_{3}=R\cos ^{-1}{\frac {R}{R+h}}}\)

När höjden, h, är avsevärt mindre än jordradien, R, så ger s1 och s2 ungefär samma resultat som s3. En höjd på 100 kilometer ger en skillnad på cirka 1 procent.

Beräknat avstånd till horisonten


Avståendet till horisonten över ett hav kan räknas ut med denna formel: Kvadraten på avståndet till horisonten är ögats höjd över havsytan gånger jordens diameter (12 750 km). I praktiken ser åskådaren i snitt cirka 10–20 procent längre, beroende på att lufttryck och temperaturskillnader böjer ljusets bana från horisont till öga. [2]

Avståndet till horisonten över öppet vatten när man står vid en strandkant, cirka 2 m över vattenytan, är således endast cirka 5 km trots att man intuitivt kan tycka att avståndet är betydligt längre.

Referenser


  1. ^ 3. Trigonometri (sid 7) från Chalmers tekniska högskola
  2. ^ ”Hur långt är det till horisonten?” . Illustrerad Vetenskap. http://illvet.se/teknologi/hur-langt-ar-det-till-horisonten. Läst 6 september 2017. 

Kategorier: Navigation | Astronomi | Astronomiska koordinatsystem
Information från: 19.12.2020 11:52:49 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.