Farled - sv.LinkFang.org

Farled


(Omdirigerad från Havskanal)


Farled eller sjökanal är en trafikled på sjön. Farleder anges i sjökort ofta med en svart heldragen linje. I vissa fall anges vilken riktning som är den nominella huvudriktningen i farleden. Farleder kan vara utmärkta med olika sjömärken, såsom fyrar, bojar och prickar, delvis reglerade enligt nationella och internationella sjötrafikföreskrifter.

Pilot's fairway är ett begrepp inom tullstadgans bestämmelser[förtydliga] för utrikes sjötrafik. Befälhavare som för fartyg till eller från ett tullområde skall hålla sig till allmän farled.

Innehåll

Sverige


Allmän farled inrättas i Sverige om farleden är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln, fiskerinäringen eller för trafiken med fritidsbåtar och det behövs med hänsyn till sjösäkerheten. Beslut om allmän farled meddelas då av Sjöfartsverket, som skall föra ett register[1] över allmänna farleder. Bestämmelserna om allmän farled finns i lag (1983:293)[2] om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Se även


Referenser


  1. ^ SJÖFS (1988:5)
  2. ^ SFS (1983:293)

Externa länkar

Kategorier: Sjöfartsstubbar | FarlederKälla: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Farled (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0


Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 07.04.2020 11:21:47 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.