Fylum


Fylum (plural fyla), är en taxonomisk rang som används inom systematisk biologi för både pro- och eukaryota organismer. Inom djurriket används ordet stam istället för fylum, medan man inom växtriket och svampriket använder ordet division.[1]

Taxonomisk rangordning är ett hierarkiskt system där arter förs samman i allt högre grupperingar baserat på släktskap, men där antalet tillgängliga grupperingar är begränsat. Ett fylum är den högsta naturliga grupperingen bland eukaryoter. Fylum indelas i sin tur i klasser. Flera fyla förs ibland samman till ett överfylum. Arter och artgrupper fördes tidigare samman i grupper baserat enbart på morfologiska drag. Numera används DNA-analys.

I en äldre systematik användes benämningen "stam", men användningen av fylum har blivit allt vanligare. Stam var den högsta naturliga grupperingen av djur, och de indelades i klasser. Vissa stammar fördes dock samman till överstammar. Arter och artgrupper fördes till stammar baserat på morfologiska drag, och var inte baserade på DNA-analys. "Stam" användes enbart inom djurriket och motsvarades hos växtriket och svampriket av division. "Stam" skall inte förväxlas med det helt orelaterade begrepp som används om mikroorganismer och vissa försöksdjur (exempelvis "bakteriestam"). I sådana fall syftar "stam" på en genetiskt distinkt grupp inom en art ("strain" på engelska), inte någon högre taxonomisk rang.

Inom djurriket finns det över 35 fyla, exempelvis blötdjur (Mollusca), svampdjur (Porifera), nässeldjur (Cnidaria), plattmaskar (Platyhelmintes), rundmaskar (Nematoda), ringmaskar (Annelida), leddjur (Arthropoda), tagghudingar (Echinodermata) och ryggsträngsdjur (Chordata).

Etymologi


Ordet fylum kommer från grekiskans phylon som betyder stam, släkt eller familj.

Referenser


  1. ^ ”fylum - Uppslagsverk” . www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fylum. Läst 10 februari 2020. 

Kategorier: Taxonomi | Systematik
Information från: 14.11.2020 02:10:15 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.