Forskare


Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet. Resultatet leder vanligen till vetenskaplig publicering. Uttrycket är som sådant en bred och generisk beteckning på en mängd former av vetenskapliga anställningar. Titeln forskare är inte skyddad. Den är i sin vidaste innebörd knuten till en forskningsaktivitet som någon utövar oberoende av formell kompetens eller anställningsform. En alternativ benämning är Vetenskapsman. TIteln är inte skyddad, och i icke-formella sammanhang förekommer att även privatforskare kallas forskare. Forskare används dock ofta som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner, vilket följande grova sammanställning får illustrera. Tabellen visar några vanliga anställningsformer, men det är stor variation i hur en del akademiska titlar (som Lecturer) används.

Sverige Norge Finland Danmark USA Tyskland Storbritannien
Professor Professor
Forskningsprofessor/forsker I
Professor
Forskningsprofessor
Professor (Forskningsprofessor Professor («full professor») Professor («Ordentlicher Professor») Professor,
Professorial Research Fellow eller Research Professor
Docent Dosent (före 1985) Docent Lektor (Docent) n/a (Associate Professor) Dr. habil. Reader,
Senior Research Fellow
Universitetslektor
högskolelektor
Førsteamanuensis
Seniorforsker/forsker II
Førstelektor
Universitetsforskare Universitetslektor
Højskolelektor
Assistant / Associate Professor Professor («Außerordentlicher Professor») Senior Lecturer,
Senior Research Fellow
Forskarassistent Universitetslektor/høyskolelektor
Forsker III
Adjunkt Lecturer Wissenschaftlicher Assistent Lecturer,
Research Fellow
Postdoktor Postdoktor Postdoc / Postdoc-stipendiat Post doc. Post-Doktorand Postdoc
Doktorand Doktorgradskandidat / Stipendiat Ph.d.-studerende / Ph.d.-stipendiat Doctoral student / PhD student n/a Doctoral candidate / Ph.D. candidate

Se ävenKategorier: Akademiska titlar
Information från: 13.11.2020 08:11:33 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.