Folkmotion - sv.LinkFang.org

Folkmotion
Folkmotion är ett lagförslag (motion) som inlämnas till lagstiftande församling eller kommun av icke förtroendevalda. Möjligheten att inlämna sådana förslag och i sådana fall förfarandena omkring skiljer sig mellan länder.

Det normala förfarandet är att invalda representanter (riksdags- eller parlamentsledamöter respektive medlemmar av kommunfullmäktige) för folket inlämnar förslag till ny lagstiftning, vilket sedan behandlas som ärende i församlingen av de andra invalda representanterna. Vissa länder ger också enskilda privatpersoner möjlighet att inlämna sådana förslag. Dit hör exempelvis Spanien.[1] Finlands grundlag stadgar i 4 kap 53§ att medborgare har rätt att väcka medborgarinitiativ till riksdagen vilket i så fall innebär att minst 50 000 medborgare måste stå bakom lagförslaget innan det behandlas i ett utskott.[2] I Sverige finns enligt Kommunallagen 5 kap 23§5 möjlighet att som enskild privatperson inlämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ett förslag att införa folkmotioner till Sveriges riksdag, landsting och kommuner lades fram av 2014 års demokratiutredning 2016 under Olle Wästberg och Daniel Lindvall, vilket skulle innebära att medborgare ska kunna lägga fram lagförslag på en webbplats, vilket skulle väckas som förslag i lagstiftande församling om minst 1 % av den röstberättigade befolkningen ställde sig bakom den.[3]

Se även


Referenser


  1. ^ http://www.sydkusten.es/sk/11/a/18090/folkmotion-mot-vrakningar-antas-for-behandling
  2. ^ http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731#L4P53
  3. ^ http://www.dn.se/debatt/lat-folket-lagga-forslag-till-riksdag-och-kommun/
Kategorier: Demokrati | Direkt demokrati
Information från: 11.06.2020 10:08:48 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.