Fartygsklass


En fartygsklass är en grupp fartyg av liknande utformning och konstruktion, i allmänhet byggda vid samma skeppsvarv med ungefär samma yttre mått. En fartygsklass kan få ändrad formgivning under byggandet av en serie fartyg, så att de har vissa mindre skillnader.

Bruket att använda fartygsklasser växte fram först på 1920-talet. Det är dock inte ovanligt att även äldre fartyg senare indelats i fartygsklasser även om det inte gjordes under samtiden. Systemet infördes i USA, där det fartyg vars byggande först godkändes av kongressen fick namnge klassen. Om det först godkända fartyget sänktes eller skrotades bytte klassen namn. Denna praxis har inte tillämpats i andra länder vilket leder till att fartygsklasser kan ha olika namn i olika länder. I Europa brukar namnet på det första fartyget som togs i tjänst få namnge klassen.

Äran-klass är ett exempel på en svensk fartygsklass.


Kategorier: Fartygsklasser
Information från: 12.06.2021 05:46:46 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.