Fabriks- och hantverksordningen


Fabriks- och hantverksordningen (Fabriks och Handtwerksordning) var en svensk näringslivsreform, införd 22 december 1846. Den är främst känd för att vara den reform som avslutade skråväsendet i Sverige.

Fabriks- och hantverksordningen utvidgade näringsfriheten och hänförde till fabrikerna även de yrken, vilka förut ansetts såsom manufakturer. Rättigheten att idka fabrik (manufaktur) blev nu beroende endast av vissa personliga kvalifikationer samt av anmälan om företaget hos magistrat eller Kungl. Maj:ts befallningshavande, allteftersom fabriken skulle anläggas i stad eller på landet. Då samma år hallrätterna upphävdes, försvann jämväl all den befattning, dessa myndigheter haft med fabrikerna och manufakturerna.[1]

De före detta skråna omvandlades till hantverksföreningar med uppgift att granska yrkeskompetensen hos de som ansökte hos magistraten om att bedriva en borgerlig näring: de ansökande fick fortfarande gå som lärling, avlägga mästarprov och ansöka om burskap, men förbudet mot att bedriva flera hantverk försvann. Myndiga kvinnor (myndigförklarade ogifta kvinnor, änkor och frånskilda) fick rätten att fritt ansöka om att bedriva ett hantverksyrke utan burskap, och gifta kvinnor fick rätten att göra detsamma med makens tillstånd.[2]

Den kompletterades av Handelsordningen. Reformen avskaffade 1720 års skråordning och följdes av 1864 års näringsförordning

Källor


  1. ^ Fabrikslagstiftning i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)
  2. ^ Du Rietz, Anita, Kvinnors entreprenörskap: under 400 år, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2013, s 270

Externa länkarKategorier: 1846 i Sverige | Svenska historiska lagtexter | Politikåret 1846
Information från: 19.12.2020 05:45:16 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.