Företagsförvärv


Företagsförvärv kallas den aktivitet som innebär att ett företag eller affärsrörelse köps av en utomstående intressent. Det köpta företaget kallas ofta målföretag. Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare (eftersom detta är skattemässigt fördelaktigt) men det kan även vara en fysisk person.

Företagsförvärv kan genomföras i många olika former. Det enklaste fallet är att målföretaget är ett aktiebolag och samtliga aktier byter ägare. En annan vanlig form är att verksamheten byter ägare genom att de olika tillgångarna och skulderna i företaget övertas (ett så kallat inkråmsförvärv). Andra former av företagsförvärv eller liknande förändringar av det bestämmande inflytandet i företaget kan genomföras som nyemissioner, aktieägaravtal, licensavtal eller annat.


Innehåll

Transaktionsprocessen


Ett företagsförvärv delas in i tre distinkta faser: strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen. [1] Strategifasen innebär att parterna var och en för sig förbereder företagsförvärvet genom att göra en strategisk analys och söka målföretag. När strategifasen är färdig kan parterna komma i kontakt med varandra för att utbyta information och utarbeta villkoren för förvärvet. Detta kallas transaktionsfasen. I transaktionsfasen ingå vanligtvis företagsvärdering, företagsbesiktning, strukturering och avtalsskrivning. När köpare och säljare kommit fram till ett bindande avtal och köparen tillträtt målföretaget inleds integrationsfasen. Integrationfasen innebär att köparföretagets och målföretagets organisationer samordnas så att företagsförvärvets målsättningar kan uppnås.

Ställen att sälja/köpa ett företag


Där finns olika ställen att sälja/köpa ett företag. Man kan välja en mäklare om man skal sälja, som typisk tar mellan 3-10 % av försäljningspriset, och tar sig av försäljningsprocessen.

Typer av företagsförvärv


Företagsförvärv kan delas in på flera olika sätt:

Noter


  1. ^ Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2, Studentlitteratur, 2011

Kategorier: Försäljning
Information från: 14.11.2020 07:10:38 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.