Dietist


Dietist är en yrkesskyddad titel för en person som nutritionsbehandlar sjuka såväl som friska individer. Dietisten har en universitetsutbildning som bland annat omfattar ämnena biokemi, fysiologi, näringslära och dietetik. Dietisten ger bland annat kvalificerad kostrådgivning till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl behöver förändra sin kosthållning. Detta gäller vid sjukdomstillstånd som till exempel fetma, undernäring, cancer, ätstörning, allergi, celiaki, njursjukdom, hjärtsjukdom, diabetes, cystisk fibros, leversjukdom, mag-tarmsjukdom eller vid operativa ingrepp. Profylaktisk rådgivning ges exempelvis personer i riskzonen att utveckla diabetes, till kvinnor under graviditet och idrottsutövare. Dietisten kan även ge råd om kosthållning preventivt för friska personer utan särskilda behov. Utöver kostrådgivning kan dietisten energi- och näringsberäkna måltider såväl som enteral nutrition.

Sverige


I Sverige är utbildningen till dietist 3 år (180 akademiska högskolepoäng), med möjlighet att ta magister- eller masterexamen efter 1 respektive 2 ytterligare studieår. Utbildningen bedrivs vid universiteten i Göteborg, Uppsala och Umeå. Titeln dietist är en skyddad yrkestitel och reglerad i lag. Sedan år 2006 kan dietister med adekvat utbildning få yrkeslegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Externa referenser


Dietisterans Riksförbunds text om dietisternas yrkesroll: Dietisternas Riksförbund

Sveriges Akademikers Centralorganisation om yrket dietist: SACO

Ideella texter skrivna av dietister där utbildning och yrke beskrivs: Fråga DietistenKategorier: Yrken inom livsmedelsbranschen | Yrken inom hälso- och sjukvård | Näringslära | Kosthållning | Legitimerade yrken i Sverige
Information från: 18.05.2021 09:58:34 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.