Kuratorskonventet i Uppsala - sv.LinkFang.org

Kuratorskonventet i Uppsala


(Omdirigerad från Curator_Curatorum)Kuratorskonventet
Bildat1831
AdressÖvre slottsgatan 7
753 10 UPPSALA
Webbplatswww.kuratorskonventet.se


Studentnationer vid
Uppsala universitet


Stockholms · Uplands · Gästrike-Hälsinge · Östgöta · Västgöta · Södermanlands-Nerikes · Västmanlands-Dala · Smålands · Göteborgs · Kalmar · Värmlands · Norrlands · Gotlands Kuratorskonventet

Kuratorskonventet, KK i dagligt tal, är Uppsalas tretton studentnationers samarbetsorgan. Det bildades år 1831 för att öka samarbetet mellan nationerna och tillvarata deras gemensamma intressen.

Kuratorskonventet sammanträder en gång i månaden under terminstid. Två kuratorer från varje nation har rösträtt, men representanter för många andra studentorganisationer, som studentkårerna, Universitetskyrkan och Studenthälsan, är adjungerade.

I dagsläget finns fyra arvoderade ämbetsmän på Kuratorskonventet. Curator Curatorum (CC) är ordförande och heltidsarvoderad, Vice Curator Curatorum (vCC) är vice ordförande har övergripande ansvar för de sociala aktiviteter som anordnas inom ramen för konventets verksamhet och är heltidsarvoderad. vCC är även Ordförande i Klubbmästarkonventet. Custos Pecuniae (CP) är kassör, halvtidsarvoderad. Kommunikationsansvarig (KA) är ansvarig för all kommunikation och är heltidsarvoderad. Utöver dessa finns en mängd funktionärer som arbetar på frivillig basis, som sekreterare, ledamöter i arbetsnämnden samt olika funktionärer i underkonventen.

Presidiet utgörs av CC, vCC, CP. KA är inte en del av presidiet, utan är tjänsteman hos Kuratorskonventet.

KK ger ut tidningarna Recentior och Beginners guide för universitetets alla recentiorer i början av varje termin. Det är också skapare och var huvudman till Studentradion 98,9.

Underkonvent


Till Kuratorskonventet hör tretton underkonvent som samordnar de aktiviteter mellan nationerna som inte ligger på kuratorsnivå.

Se även


Externa länkar


Kategorier: Uppsala universitet | Studentnationer i Uppsala
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Kuratorskonventet i Uppsala (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 11.06.2020 01:48:54 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.