Curator (romarriket) - sv.LinkFang.org

Curator (romarriket)
Romarriket

En del av Romportalen
Romarrikets statsskick och förvaltning

Historiska perioder
Roms kungatid
753509 f.Kr.

Romerska republiken
50927 f.Kr.
Romerska kejsardömet
27 f.Kr.395 e.Kr.

Västromerska riket
395476

Östromerska riket
3951453

Ordinära magistrater
Konsul (Rom)
Praetor
Prokonsul
Propraetor
Edil
Kvestor
Tribun
Censor
Curator
Extraordinära magistrater
Diktator
Magister Equitum
Ståthållare
triumviri
Decemvir
Ämbeten, titlar och hederstitlar
Kejsare
Legatus
Dux
Officium
Prefekt
Praetorianprefekt
Vicarius
Vigintisexviri
Liktor
Magister militum
Imperator
Princeps senatus
Pontifex maximus
Tetrark
Augustus
Augusta
Africanus
Caesar
Dekurion
Dominus
Domina
Institutioner och juridik
Romerska senaten
Cursus honorum
Romerska folkförsamlingen
Romersk rätt
Romerskt medborgarskap
Imperium
Auktoritet
Kollegialitet

Curator (av latinska cura, ta hand om, arrangera), vårdare, väktare, skötare.

Curator var en under senrepubliken en titel på åtskilliga tjänstemän i den romerska staten, särskilt under kejsardömets tid, till exempel på dem, som hade tillsyn över vägar, skeppsfart, kloakväsen, statyer och fördelning av spannmål. Curator var också en benämning på en person som av myndighet förordnats att omhänderta annans rätt, då denne inte är i tillfälle att övervaka densamma, vare sig i egen person eller genom målsman, förmyndare eller laga fullmäktig. Benämningen används också för förvaltare vid gemensam förvaltning av fleras, delvis stridiga, intressen, till exempel vid konkurs.

Curator urbis var tillsyningsman för säkerheten i Rom.

Se även


Kategorier: Antikenstubbar | Romerska titlar | Ämbetsmän
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Curator (romarriket) (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 12.06.2020 03:06:23 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.