Bestämdhet - sv.LinkFang.org

Bestämdhet
Bestämdhet eller species (latin: slag, art) är inom grammatiken en term för böjningskategorierna bestämd form (definit form) och obestämd form (indefinit form) hos substantiv, orden som underordnas huvudordet i en nominalfras och ibland vissa andra nominala ord, i språk där den uttrycks med affix. Dit hör bland annat de nordgermanska språken, till exempel svenskan; de sydöstslaviska språken, till exempel bulgariskan; samt rumänskan. Man brukar då också uttrycka det som att språken har två species.

I modern svenska och danska samt i norskt bokmål, som inte har annan kasusböjning än en genitivbildning genom tillägg av suffixet -s, anges bestämd form med böjningsändelser (suffix), som placeras efter suffix för numerus (plural) men före genitivsuffixet -s. I exemplet flickornas = flick(a) -or -na -s är -na bestämdhetssuffix för plural. I äldre nordiska språk, liksom även i modern isländska och färöiska, böjs både grundordet och bestämdhetssuffixet efter kasus. Några exempel från ålderdomlig svenska är

Ett exempel från (modern) färöiska: Flicka heter genta i nominativ (grundform) och gentu i ackusativ. Flickan översätts med gentan i nominativ men med gentuna i ackusativ.[1]

Många andra indoeuropeiska språk och språk från andra språkgrupper anger bestämdhet enbart genom en bestämd artikel (the i det engelska exemplet the girls). En del språk (som latin och finska) markerar inte alls species på ett speciellt sätt, utan sammanhanget får vid behov avgöra om ett obestämt eller ett bestämt föremål avses.

När svensk rättstavning standardiserades under 1700-talet, rådde delade meningar om bestämdhetssuffixen för plural skulle vara -na (flickorna) eller -ne (pojkarne). Abraham Magni Sahlstedt rekommenderade 1769 att plural på -ar skulle få -ne i bestämd form, snarare än att styras av genus, och denna norm blev dominerande under 1800-talet. Mot slutet av seklet[källa behövs] övergavs -ne helt till förmån för -na (pojkarna).

Obestämd form eller indefinit form, böjningsform av substantiv, det vill säga av ord som betecknar konkreta eller abstrakta ting. I obestämd form utpekar substantiv inte något bestämt enskilt ting (exemplar) utan vilket som helst av flera av samma slag, exempelvis en stol, en stad, en tanke. Motsatsen, substantiv i bestämd form, utpekar däremot ett visst bestämt ting av flera av samma slag.

Obestämd form: "Finns det en stol?", "Har du haft en dröm?"

Bestämd form: "Den stolen där borta?", "Drömmen du drömde i natt."

Se även


Källor och noter


  1. ^ Ebba Lindberg och Birgitta Hylin: Färöord, lítil føroysk-svensk orðabók, utgiven av Samfundet Sverige-Färöarna 1984.
Kategorier: Species (grammatik)
Källa: Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Bestämdhet (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.


Information från: 14.06.2020 12:46:07 CEST - Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.