2014 års demokratiutredning - sv.LinkFang.org

2014 års demokratiutredning
2014 års demokratiutredning är en svensk statlig offentlig utredning som bland annat undersöker möjligheterna till inflytande och delaktighet i Sverige mellan de allmänna valen, de politiska partiernas funktionssätt samt de förtroendevaldas representativitet och villkor.

Utredningen tillsattes under sommaren 2014 för att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska även undersöka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över politiken och åtgärder ska föreslås som kan bidra till att stärka delaktigheten och inflytandet mellan valen, särskilt för väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engagemang. Slutligen ingår det även i utredningens uppdrag att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om dessa frågor.

Utredare är Olle Wästberg. Till utredningen finns en parlamentarisk referensgrupp knuten. Den består av politiker från såväl nationell som lokal nivå. Utöver det finns det även en expertgrupp med forskare och representanter från berörda myndigheter och organisationer som bistår utredningen i dess arbete.

Se även


Externa länkar


Kategorier: Politik i Sverige 2014 | Statens offentliga utredningar | Demokrati
Information från: 15.06.2020 06:15:33 CEST

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.